Tượng linh vật

Cao: 48cm    Rộng: 41cm
Giá: 1.820.000 vnd   

 

Cao:13cm   Rộng: 13cm
Giá: 202.000 VND
        

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Giá: 595.000 vnd

 

 

Cao: 19cm   Rộng: 24cm
Giá: 665.000 VND

Size2: Mã số: KHI 014

           Cao:20cm  Rộng: 28cm

           Giá: .645.000 vnd

                   

Size2: Mã số: KHI 013

           Cao:11cm  Rộng: 16cm

           Giá: 227.000 vnd
                  

Bức tượng ba chú khỉ (không nghe, không nhìn, không nói) đẹp và nhiều ý nghĩa, phù hợp để trang trí văn phòng, nhà cửa hoặc dùng làm quà tặng dịp Tết Bính Thân 2016.

Cao:21cm   Rộng: 16cm
Giá: 380.000 VND
        

Cao:28cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Cao: 12cm   Rộng: 14cm   Sâu 10cm

Giá: 268.000 vnd

Tượng heo tiền

Cao: 14cm    Rộng: 10cm    Sâu 8cm

Giá: 268,000 vnd

Cao: 12cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10cm

Giá: 330.000 vnd

Cao: 13cm    Rộng: 21cm
Giá: 450.000 VND
        
Cao: 10cm    Rộng: 13cm
Giá: 176.000 VND
        
Cao: 24cm   Rộng: 12cm
Giá: 380.000 VND
       

Cao:41cm   Rộng: 31cm
Giá: 1.634.000 VND 

 

 

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 2.070.000 VND 

Cao: 17cm    Rộng: 16cm
Giá: 770.000 vnd