Mã số: TDA 012

Cao:21cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: TDA 001

Cao:8cm   Rộng: 21cm

 

Mã số: TDA 005

Cao:22cm   Rộng: 29cm

       
 

Mã số: TDA 009

Cao:16cm   Rộng: 10cm

 

Mã số: TDA 017

Cao:34cm   Rộng: 18cm

        
 

Mã số:: TDA 014

Cao:10cm   Rộng: 6cm

 

Mã số: TDA 010

Cao:38cm   Rộng: 20cm

       
 

Mã số : TDA 013

Cao: 8,5cm     Rộng 4,5cm

Qùa lưu niệm Tượng Phúc Lộc Thọ đẹp Tam Đa đẹp Tượng 3 ông tam đa
 

Mã số : TDA 015

Cao :8cm   Rộng : 4cm

Phúc Lộc Thọ Tài Bộ tượng tam đa Phước Lộc Thọ Phúc Lộc Thọ
 

Mã số : TDA 015

Cao :8cm   Rộng : 4cm

Phúc Lộc Thọ Tài Bộ tượng tam đa Phước Lộc Thọ Phúc Lộc Thọ
 

Mã số:: TDA 011

Cao:13cm   Rộng: 8cm