Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 120.000VND
       

 
Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 125.000 VND
        
 
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 132.000 VND
        

 

 
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 132.000 VND