Mã số: LT 060

Cao:

 

 

Mã số: GT 005
Cao: 17.5cm  Rộng: 17.5cm  Sâu: 15cm
Giá: 390.000VND
        

 

Mã số: GT 013
Cao: 26cm Rộng: 25.5cm Sâu: 19cm
Giá: 750.000 vnd

 

Mã số: DIEU 003
Rộng: 63cm  Sâu: 10cm
Giá: 1.330.000VND
        

 

Size1: Mã số: LT 009
           Cao: 12.5cm   Rộng: 11.5cm  Sâu: 11.5cm
           Giá: 498.000 VND
                 

Size2: Mã số: LT 012

           Cao:15.5cm  Rộng: 14.5cm

           Giá: 680.000 vnd
                  

 

Mã số: GT 003
Cao: 15cm  Rộng: 22cm  Sâu: 13cm
Giá: 498.000VND

 

Mã số: GT 011
Cao: 7.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 13.5cm
Giá: 293.000 vnd
       

 

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

 

Mã số: GT 032
Cao: 10.5cm  Rộng: 18cm  Sâu: 17.5cm
Giá: 380.000VND
       

 

Mã số: GT 031

Cao: 8,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu: 11cm

Giá: 380,000 vnd
       

 

Mã số: GT 027
Cao: 12cm  Rộng: 13cm  Sâu: 9.5cm
Giá: 280.000 VND
       
 

 

Mã số: LT 002
Cao: 37.5cm   Rộng: 21.5cm   Sâu: 21.5cm
Giá: 2.720.000 VND
       

Đôi chân nến rồng rất phù hợp để bày lên các ban thờ

 

Mã số: LT 055
Cao: 62cm  Rộng: 23cm  Sâu: 20cm (mỗi chiếc)
Giá: 4.600.000 VND
     

 

Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 285.000VND
        

 

Mã số: GT 018
Cao: 12cm    Rộng: 12.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 580.000 VND
       

 
Mã số: DIEU 005
Dài: 50cm    Rộng: 7cm
Giá: 958.000 VND
       
 
Mã số: GT 017
Cao: 7,5cm    Rộng: 12cm
Giá: 175.000 VND