Mã số: CV 060
Cao:15 cm    Rộng:20 cm
Giá: 470.000 VND  
 

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND

 

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 1.830.000 VND 

 

Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 185,000 vnd
        

 
Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 695.000 VND
       
 
Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.300.000 VND
 

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 670.000 VND
       

 

Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 252.000VND
        

 
Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 162.000 VND
        
 
Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.110.000 VND
       
 

Mã số: LT 053
Cao: 41.5cm   Rộng: 16.5cm   Sâu: 12cm
Giá: 890.000 VND
       

 

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.450.000 VND

 
 
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.145.000 vnd
 Quà tặng tết, linh vật rồng.
 

Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 570.000 VND

 
 
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 590.000 VND
       
 
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000   
 
Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 690.000 VND