Cao:9cm   Rộng: 13cm
Giá: 198.000 VND 

 

 Cao:10cm   Rộng: 12cm
Giá: 198.000 VND 

 

 Cao:12cm   Rộng: 13cm
Giá: 208.000 VND 

 

 Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 198.000 VND

 
 Cao:11cm   Rộng: 14cm
Giá: 198.000 VND
 
 Cao:11cm   Rộng: 11cm
Giá: 198.000 VND

 

 

Cao: 13cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 198.000VND

 

 Cao:12cm   Rộng: 11cm
Giá: 198.000 VND 

 

 Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 198.000 VND