Mã số: CV 085

Cao: 24cm    Rộng: 30cm

 

Mã số: NGUA 022

Cao:18cm   Rộng: 35cm

 

Mã số: CV 034

Cao: 16cm    Rộng: 18cm

        
 

Mã số: CV 061

Cao:11cm   Rộng: 18cm

 

Mã số : NGUA 019

Cao: 17,5cm   Rộng : 21,5cm

Ngựa phong thủy Mã đáo thành công Qùa tặng sếp Tượng ngựa tài lộc
 

Mã số: NGUA 018

Cao 14cm   Rộng : 18cm

Tượng song mã Tượng ngưa trang trí Tượng decoer trang trí Qùa mừng tân gia
 

Mã số : NGUA 010

Cao : 16cm   Rộng : 11cm

Trang trí decor Qùa kỷ niệm Qùa sinh nhật bạn trai Ngựa tài lộc
 

Mã số : NGUA 007

Cao : 39,5cm   Rộng : 33,5cm

Tượng trang trí phòng Qùa tân gia ý nghĩa Tượng con ngựa
 

Mã số: GA 004

Cao :22cm    Rộng : 17cm

Qùa sinh nhật dễ thương Qùa lưu niệm nhỏ Quà tặng ý nghĩa Trang trí nhà dịp tết
 

Mã số : DE 001

Cao 16,5cm   Rộng : 11,5cm

Tượng con dê Qùa tặng bạn thân Tượng trang trí Dê phong thủy
 

Mã số : NGUA 004

Cao : 50cm   Rộng : 45cm

Trang trí ngày Tết Tượng mã đáo thành công Qùa biếu Sếp Tượng ngựa
 

Mã số : NGUA 021

Cao: 14cm   Rộng : 20,5cm

Tượng ngựa phong thủy Tượng tam mã Trang trí bàn làm việc Tượng con ngựa
 

Mã sối : KHI 013

Cao : 11cm   Rộng : 15,5

Trang trí phong khách Tượng tam không Tượng con khỉ Qùa lưu niệm độc đáo
 

Mã số: CV 075

Cao : 19,5cm   Rộng 24cm

Qùa tặng người tuổi hổ Qùa tặng tết Nhâm Dần Trang trí bàn Tượng hổ
 

Mã số : CV 073

Cao : 16cm   Rộng : 18,5cm

Tượng chuột phong thủy Qùa tặng bạn Qùa sinh nhật bạn thân Qùa tặng người tuổi tý
 

Mã số : CV 003

Cao 32cm    Rộng : 35cm

Tượng đại bàng Qùa tặng tân gia Tượng đại bàng tung cánh Đại bàng phong thủy
 

Mã số : CV 042

Cao : 

 

Tượng con vịt Qùa lưu niệm Qùa tặng sinh nhật Tượng decor
 

Mã số: CV 029

Cao: 19cm    Rộng: 24cm

 

Mã số: CV 083

Cao: 19cm    Rộng: 25cm

   
 

Mã số: CV 081

Cao:18cm   Rộng: 25cm

 

Mã số: NGUA 013

Cao:15cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: CV 036

Cao:15cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: CV 071

Cao: 45cm    Rộng: 34cm

 

Mã số: KHI 010

Cao:21cm   Rộng: 16cm

 

Mã số: KHI 014

Cao: 20cm    Rộng: 28cm

 

Mã số: CV 002

Cao:27cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: DE 011

Cao: 22cm    Rộng: 19cm

 

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 
 

Mã số: CV 066

Cao:22cm   Rộng: 14cm

 

Mã số: DE 012

Cao: 16cm    Rộng: 24cm

       
 

Mã số: CV 038

Cao: 12cm    Rộng: 11cm

       
 

Mã số: GA 012

Cao: 48cm    Rộng: 41cm

 
 

Mã số: KHI 009

Cao: 24cm    Rộng: 14cm

 

Mã số: NGUA 017

Cao: 28cm    Rộng: 39cm

 

Mã số: CV 032

Cao: 13cm    Rộng: 21cm

        
 

Mã số: DE 007

Cao: 12cm    Rộng: 15cm

     
 

Mã số: CV 080

Cao: 12cm    Rộng: 24cm

 
 

Cao: 35cm  Rộng: 15cm
Giá: 792.000 VND

 
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 678.000 VND
 

Mã số: NGUA 003

Cao: 30cm    Rộng: 28cm