Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 207.000 VND
        

 

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.360.000 vnd

 

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 415,000 vnd

 

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 297.000 vnd

 

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   
Rộng: 14.5cm  
Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND
    

 

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,690,000 vnd

 

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.300,000 vnd

 
Mã số: DL 110
Cao: 13cm  
Rộng:13cm
Giá: 245.000  VND
       
 
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 292.000 VND
     
 
Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 506.000  VND
                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 
 
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 670.000 VND
       
              
 

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 670.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 175.000 vnd              

 
Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 320.000 VND
        
 
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.560.000 VND
        Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
 
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.560.000 VND
       
        
 
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 575.000 VND
       
 
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 530.000 VND
       
 
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 975.000 VND
       
 
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 245.000 VND
        
 
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 125.000 VND