Mã số: CV 093

Cao: 13cm    Rộng: 10cm    Sâu 7cm

Giá: 268,000 vnd

 

Mã số: CV 104

Giá: 268.000

Cao: 11cm   Rộng: 12cm   Sâu 8cm

Tượng heo tiền

 
Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
       
       
 
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       
 
Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  268.000 VND
        
 
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      
 
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
 
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        
 
Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 220.000 VND