Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND
        
 
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
 
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 465.000 VND
       
 
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 540.000 VND
        
 
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 340.000 VND
       
 
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 540.000 VND
       
 
Mã số: CV 105
Cao: 26 cm    Rộng:16 cm
Giá: 540.000 VND
        
 
Mã số: CV 053
Cao: 16cm   Rộng: 16cm
Giá: 310.000 vnd
       

Khỉ tiền là món quà tặng tết Bính Thân đầy ý nghĩa cho năm 2016 này

 
Mã số: CV 106
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 420.000 VND
        
 
Mã số: CV079
Cao: 17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
 
Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 450.000 VND