Mã số: CV 078

Cao: 17 cm

Rộng: 28 cm

Sâu: 11 cm

Giá: 595.000 vnd

 

 

 
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 440.000 VND  
 
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 570.000 VND
       
 
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 526.000 VND
       
 
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 640.000 VND
 
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 358.000 VND  
 
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 640.000 VND
     
 
Mã số:  DE 003
Cao: 26 cm    Rộng:16 cm
Giá: 640.000 VND
        
 
Mã số: CV 053
Cao: 16cm   Rộng: 16cm
Giá: 328.000 vnd
       

Khỉ tiền là món quà tặng tết Bính Thân đầy ý nghĩa cho năm 2016 này

 
Mã số: ga 014
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 460.000 VND
        
 
Mã số: CV079
Cao: 17cm    Rộng: 20cm
Giá: 570.000 VND
       
 
Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 515.000 VND
       Tượng con heo     Tượng con heo đẹp     Tượng linh vật tuổi hợi