Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 185,000 vnd
        

 

Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 252.000VND
        

 

Mã số: LT 053
Cao: 41.5cm   Rộng: 16.5cm   Sâu: 12cm
Giá: 890.000 VND
       

 
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.145.000 vnd
 Quà tặng tết, linh vật rồng.
 
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 590.000 VND
       
 
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000   
 
Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 690.000 VND