Mã số : RONG 017

Cao : 10cm   Rộng : 10cm

Tượng rồng phong thủy Long phù Mặt long phù
 

Mã số: RONG 018

Cao:15cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

 

Mã số: LT 053

Cao: 42cm    Rộng: 16cm

 

Mã số: RONG 002

Cao:24cm   Rộng: 24cm

       
 

Mã số: RONG 019

Cao:31cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: RONG 001

Cao:13cm   Rộng: 13cm

 

Mã số: RONG 022

Cao:16cm   Rộng: 29cm

 

Mã số:: RONG 015

Cao:20cm   Rộng: 26cm

 

Mã số:: RONG 023

Cao:15cm   Rộng: 25cm

 

Mã số:: RONG 014

Cao:9cm   Rộng: 14cm

 

Mã số:RONG 021

Cao:41cm   Rộng: 31cm