Cao: 15cm    Rộng: 19cm
Giá: 990.000 vnd   

 

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 2.070.000 VND 

 

Cao: 15cm    Rộng: 21cm
Giá: 1.400.000 vnd   

 

 Cao: 24cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.500.000 vnd  

 

Cao: 17cm    Rộng: 16cm
Giá: 770.000 vnd

 
Cao:19cm   Rộng: 29cm
Giá: 1.300.000 VND
       
 

 

 
 

Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 665.000 VND