Tượng nội thất

Mã số: HO 006
Cao: 30cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.260.000 vnd
          

Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 45cm   Rộng: 14cm           
Giá: 990.000 vnd
        

Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 12cm         
Giá: 545.000 vnd
       

Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 175.000 VND
        

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 560.000VND

tượng Quan Công

Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 620.000 VND
       
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 815.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 1.040.000 VND
                     Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 680.000VND

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.300,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.380.000 vnd
        

Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 575.000 vnd
       
Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 450.000 VND
        
Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.530.000 VND
      Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 498.000 VND
        Quà tết năm 2016, tượng Quan Công
Mã số: DL 112
Cao: 26cm   Rộng: 14cm
Giá: 530.000 VND
  Tượng Phật Di Lặc
 

Theo truyền thuyết, đức Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm hạnh phúc vô bờ. Phật Di Lặc là vị bồ tát thường hóa giải những buồn phiền, giận dữ hay nhứng áp lực căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Chính vì vậy mà tượng Phật Di Lặc được trưng bày và thờ cúng rất rộng rãi.

Mã số: LO 004
Giá: 1.130.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 2.130,000 vnd
       

Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 575.000 VND
       
Mã số: NK 024
Cao: 38cm    Rộng: 36cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.360.000VND
       
Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 320.000 VND
        

Mã số: LT 002
Cao: 37.5cm   Rộng: 21.5cm   Sâu: 21.5cm
Giá: 2.720.000 VND
       

Đôi chân nến rồng rất phù hợp để bày lên các ban thờ

Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 640.000 VND