Tượng nội thất

Cao: 22cm    Rộng: 19cm
Giá: 840.000 VND
       
Cao: 45cm    Rộng: 34cm
Giá: 2.290.000 vnd  
      
Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Cao: 15cm    Rộng: 18cm
Giá: 490.000 vnd  
        

Cao:18cm   Rộng: 35cm
Giá: 905.000 VND

Cao: 41cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.690.000 vnd   
Cao: 41cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.690.000 vnd         
Cao: 29cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.550.000 vnd  
         Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.

Cao:70cm   Rộng: 43cm
Giá: 4.500.000 VND

Cao:33cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.440.000 VND
        

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Cao:28cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Cao:55cm   Rộng: 27cm
Giá: 2.780.000 VND

Cao:30cm   Rộng: 15cm
Giá: 1.130.000 VND

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 970.000 VND

Cao:24cm   Rộng: 16cm
Giá: 680.000 VND

Cao:12cm   Rộng: 10cm
Giá: 268.000 VND
        

Cao:32cm   Rộng: 7cm
Giá: 730.000 VND

Size2: LO 064

           Cao: 19cm  Rộng 14cm

           Giá:  690.000 vnd
                                

Size2: LO 069

           Cao: 15cm  Rộng 12cm

           Giá:  310.000 vnd
                   

Size2: Mã số: LO 046

           Cao: 30 cm  Rộng 16 cm

           1.150.000 vnd  

               

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.820.000 vnd