Quà tặng Tết

Tượng mỹ nghệ - Những món quà Tết  đầy ý nghĩa.

Liên hệ: 091 25 725 38

(Ngoài những mẫu trên web chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã khác chưa đưa lên)

Mã số: RONG 021

Cao: 40 cm

Rộng: 30 cm

Sâu: 15 cm

Giá: 1.720.000 vnd

1.204.000 vnd

 

 

 

Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.640.000    
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: LT 060

Cao:

 

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.690.000 VND
         Quà tặng - Lọ hoa
Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.690.000 VND
       
       
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.550.000 VND
         Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.500.000 VND
       
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.440.000VND
        

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Mã số: LO 004
Giá: 1.130.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 066

Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm

Giá: 1,440,000 vnd

   
Mã số: LO 073
Cao: 48cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,690,000 vnd
        


Mã số: LO 016
Cao: 39cm  Rộng: 31,5cm
Giá: 1.580.000 vnd
       

Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 515.000 VND
       Tượng con heo     Tượng con heo đẹp     Tượng linh vật tuổi hợi      

Mã số: CV 104

Giá: 268.000

Cao: 11cm   Rộng: 12cm   Sâu 8cm

Tượng heo tiền

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 770.000 VND
       
Mã số: DE 011
Cao: 22cm    Rộng: 19cm
Giá: 840.000 VND