Quà tặng Tết

Tượng mỹ nghệ - Những món quà Tết Bính Thân 2016 đầy ý nghĩa.

Liên hệ: 091 25 725 38

(Ngoài những mẫu trên web chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã khác chưa đưa lên)

Mã số: LO 016
Cao: 39cm  Rộng: 31,5cm
Giá: 1.360.000 vnd
       

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000 VND
        
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
       
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  258.000 VND
        

Mã số: KHI 003
Cao: 36cm
Giá: 535.000 VND
       

Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 670.000 VND
       
Mã số: DE 011
Cao: 22cm    Rộng: 19cm
Giá: 735.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND
                 
Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VND
                   Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số DL 006:
Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 570.000 VND
Mã số: DL 080
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 095
Cao: 23cm   Rộng: 24cm
Giá: 610.000 VND
       
Mã số: DL 089
Cao: 18cm    Rộng: 28cm
Giá: 850.000 VND
       Quà tết tặng người thân, tượng Di Lặc ngũ tặc.
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VND
         Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
Mã số: DL 128
Cao: 28cm   Rộng: 19cm
Giá:  540.000 VND
        
     
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VND
        Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
   
Mã số: LO 073
Cao: 48cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,550,000 vnd
        
Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VND
        Quà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 010
Cao: 29.5cm   Rộng: 14.5cm   Sâu: 14cm
Giá: 1.070.000 VND
        

Lọ hoa cúc làm quà tết tặng người thân

Mã số: DL 134
Cao: 22cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.090.000 VND
              Quà tặng tết Bính Thân, lọ hoa Di Lặc

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND
        

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.550.000 VND
        
       

Mã số: LO 066

Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm

Giá: 1,250,000 vnd
       

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND
        

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND
        

Lọ hoa

 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: DL 004
Cao:30cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.360.000 VND
        
Mã số: DL 111
Cao: 32cm   Rộng: 25cm
Giá: 740.000 VND
       Quà tặng tết 2016, tượng Di Lặc
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 140
Cao: 35cm   Rộng: 24cm
Giá: 870.000 VND
       
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
      
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.340.000 VND
        Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
         
 Quà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VND
       Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 25cm   Rộng: 15cm
           Giá: 422.000 VND
                   

Size2: Mã số: CV 101

           Cao: 14.5 cm  Rộng: 11.5cm

           Giá: 258.000 vnd
                 
Quà tặng tết Bính Thân khỉ như ý

Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
        

 

size1: Mã số: QC 003 
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND (giảm 10%)
                    

Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 780.000 vnd
                 

Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VND
                    Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND
                  

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000 vnd
                   Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VND
       Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.340.000 VND
        
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VND
       Quà tết năm 2016, tượng Quan Công
Mã số: QC 044
Cao:44cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
        Quà tặng tết Bính Thân, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 
                     

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
       
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
       
 
Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 800.000  VND
       
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
       
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000   
Mã số: TDA 010
Cao: 39cm    Rộng: 20cm
Giá: 2.700.000 vnd
       

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd
       

Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.260.000 VND
       Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý
Mã số: DL 123
Cao: 30cm   Rộng:27cm
Giá: 750.000 VND   Quà tết 2016 cho người thân, tượng Di Lặc    

Size1: Mã số: KHI 014
           Cao: 21cm   Rộng: 29cm  Sâu 14cm
           Giá: 535.000 VND
                   

Size2: Mã số: KHI 013

           Cao:11cm  Rộng: 15.5cm

           Giá: 211.000 vnd
                  

Bức tượng ba chú khỉ (không nghe, không nhìn, không nói) đẹp và nhiều ý nghĩa, phù hợp để trang trí văn phòng, nhà cửa hoặc dùng làm quà tặng dịp Tết Bính Thân 2016.

Mã số: DL 133
Cao: 32cm    Rộng: 32cm
Giá: 1.090.000 VND
       
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND
       
              

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND
       

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: QC 010
Cao: 60cm    Rộng: 30cm  Sâu 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       

Tượng Quan Công đẹp - Tượng Quan Vũ đẹp - Tượng Quan Vân Trường đẹp- Món quà tết đầy ý nghĩa

Mã số: QC038
Cao: 25cm    Rộng: 15.5cm 
Giá: 550.000VND
       

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       

Món quà tết đầy ý nghĩa Tượng đá phong thủy Quan Vân Trường
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.145.000 vnd
 Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 664.000VND
        

Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.030.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.