Trang trí nội thất

Cao: 48cm    Rộng: 41cm
Giá: 1.820.000 vnd   

 

Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 264.000 VND
        

Cao:29cm   Rộng: 13cm
Giá: 1.760.000 VND
        

Cao:30cm   Rộng: 22cm
Giá: 615.000 VND
       

Cao:13cm   Rộng: 13cm
Giá: 202.000 VND
        

Cao:50cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.690.000 VND

Size1: Mã số: NGU 008 N
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 750.000 VND
                   
Size2: Mã số: CHUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.460.000 VND

Cao:66cm   Rộng: 39cm
Giá: 4.320.000 VND       

Cao:45cm   Rộng: 25cm
Giá: 1.690.000 VND

Cao: 45cm    Rộng:21cm
Giá: 1.360.000 VND
     
Cao: 45cm    Rộng: 34cm
Giá: 2.290.000 vnd  
      
Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.

Cao:27cm   Rộng: 28cm
Giá: 750.000 VND
        

Cao:21cm   Rộng: 16cm
Giá: 380.000 VND
        

Cao: 16cm    Rộng : 24cm
Giá: 605.000 VND