Quà tặng mẹ

quà tặng mẹ

 

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 970.000 VND

Cao: 41cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.690.000 vnd   
Cao: 41cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.690.000 vnd         
Cao: 29cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.550.000 vnd  
         Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.

Cao:70cm   Rộng: 43cm
Giá: 4.500.000 VND

Cao:33cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.440.000 VND
        

Cao:28cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Cao:55cm   Rộng: 27cm
Giá: 2.780.000 VND

Cao:30cm   Rộng: 15cm
Giá: 1.130.000 VND

Cao:24cm   Rộng: 16cm
Giá: 680.000 VND

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm
Giá: 498.000VND
       

Size2: Mã số: LO 046

           Cao: 30 cm  Rộng 16 cm

           1.150.000 vnd  

               

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.820.000 vnd  
            

Size1: Mã số: BCG 011
            Cao: 18cm   Rộng: 6cm
            Giá: 573.000 VND
                   
Size2: Mã số: BCG 012
            Cao: 36cm   Rộng: 11cm
            Giá: 1.300.000 VND
Cao: 22cm    Rộng: 27cm
Giá: 680.000 vnd  
        
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 575.000 VND
       
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 530.000 VND