Quà tặng sinh nhật

Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
       
       

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd

Mã số: TDA 001
Cao: 7cm   Rộng: 22cm
Giá: 295.000 VND
     

Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 786.000 VND

 
Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND  
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND  
Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 125.000 VND  

Mã số: CV 061

Cao: 10cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 13cm

Giá: 314,000 vnd

Lọ hoa sen

Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 295.000 vnd

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd

Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  258.000 VND
        

Mã số: KHI 003
Cao: 36cm
Giá: 535.000 VND
     

Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 450.000 VND
       Tượng con heo     Tượng con heo đẹp     Tượng linh vật tuổi hợi      

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd
        

Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 750.000 VND
       
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VND
         Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 144
Cao:10cm   Rộng: 8cm
Giá: 143.000 VND
        
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND