Quà tặng sinh nhật

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.
Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.690.000 VND
         Quà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.440.000VND
        

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Size1: Mã số: LO 064
           Cao: 18cm  Rộng: 16cm  Sâu: 16cm
           Giá: 690.000 VND
                  

Size2: LO 069

           Cao: 14.5cm  Rộng 11.5cm

           Giá:  310.000 vnd
                   

Mã số: LO 008
Cao: 19.5cm  Rộng: 16.4cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 498.000VND
       

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 680.000VND

Mã số: LO 004
Giá: 1.130.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 268.000VND
        

 
Mã số: LO 051
Cao: 32cm  Rộng: 7cm
Giá: 730,000 vnd
       

Lọ hoa sen

Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 312.000 vnd

Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 526.000 VND
       
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 440.000 VND  
Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 220.000 VND
       
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 148.000 VND
       
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      
Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  268.000 VND
        
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND