Mã số: CHUA 012
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 3cm
Giá: 209.000VND
       188.000 vnd

 

 Mã số: CHUA 008
 Cao: 45cm   Rộng: 20.5cm   Sâu: 13cm
  Giá: 792.000 VND
         713.000 vnd

 

 

Mã số: CHUA 018

Cao: 30cm  Rộng: 16cm  Sâu: 7,5cm

Giá: 411.000 vnd
       370.000 vnd

 
Size1: Mã số: CHUA026
           Cao: 49.5cm    Rộng: 26cm  Sâu: 14cm
           Giá: 780.000VND
                  702.000 vnd
Size2: Mã số: CHUA 025           Cao: 32,5cm  Rộng: 17cm           Giá: 388.000 vnd
                  349.000 vnd
 
 

Mã số: CHUA 019

Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm

Giá: 2,490,000 vnd    
        1.867.000 vnd

 
Mã số: CHUA 009
Cao: 25cm    Rộng: 18cm
Giá: 523.000 VND
       392.000 VND
 
Mã số: CHUA 015
Cao: 27cm    Rộng: 13cm
Giá: 345.000 VND
        310.000 vnd
 
Mã số: CHUA 005
Cao: 39cm    Rộng: 11cm
Giá: 540.000 VND
        486.000 vnd
        
 
Mã số: CHUA 032
Cao:50cm    Rộng: 23cm
Giá:  610.000 VND
        549.000 vnd
 
Size1: Mã số: CHUA 007
            Cao: 33cm   Rộng: 15cm
            Giá: 435.000 VND
                   391.000 vnd

Size2: Mã số: CHUA 008
            Cao: 45cm    Rộng:21cm
            Giá: 792.000 VND
                    713.000 vnd
 
Mã số: CHUA 014
Cao: 30cm    Rộng: 24cm
Giá: 435.000 VND
       391.000 vnd
 
Mã số: CHUA 004
Cao:41cm   Rộng: 14cm
Giá: 565.000 VND
        509.000 vnd