Mã số: CG 077
Cao: 20.5cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 440.000 VND
 
Mã số: CG 043
Cao: 33cm  Rộng: 8.5cm  Sâu: 8cm
Giá: 338.000VND
 
Mã số: BCG 013
Cao: 34cm
Giá: 1.480.000VND
 
Mã số: CG 031
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 327.000VND
 
Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 466.000VND
 
Mã số: HO 020
Cao: 30cm  Rộng: 16.5cm  Sâu: 11.5cm
Giá: 450.000 vnd
 
Size1: Mã số: HO 021           Cao: 45cm   Rộng: 14cm           Giá: 830.000 vndSize2: Mã số: HO 019          Cao: 35cm   Rộng: 12cm          Giá: 450.000 vnd 
 
Mã số: HO 006Cao: 30cm   Rộng: 18cmGiá: 1.034.000 vnd
 
Mã số: HO 003Cao: 21cm   Rộng: 10cmGiá: 460.000 vnd
 
Mã số: NK 020Cao: 37cm   Rộng: 21cm (chàng trai)Giá: 1.364.000 vnd (cả đôi)
 
 Mã số: CG 020Cao: Giá: 830.000 vnd
 
 Mã số: CG 008 ĐCao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cmGiá: 478.000 vnd
 
 Mã số: CG 009Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cmGiá: 940.000 vnd
 
Mã số: HO 002Cao: 35cm  Rộng: 24cmGiá: 1,470,000 vnd
 
Mã số: HO 037
Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm
 
Mã số: CG 039
Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm
 
Mã số: CG 006
Cao: 33cm  Rộng: 13,5 cm
Giá: 498,000 vnd
 
Mã số: CG 032
Cao: 28,5cm  Rộng: 13,5cm  Sâu: 16cm
 
Mã số: CG 076
Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm
 
Mã số: CG 005
Cao: 40cm  Rộng: 19cm  Sâu: 9,5cm
 
Mã số: CG 049
Cao: 35cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm
 
Mã số: CG 021
Cao: 25,5cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm
 
Mã số: CG 068
Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm
 
Mã số: CG 045
Cao: 30cm  Rộng: 22cm  Sâu: cm
 
Tượng cô gái nghệ thuật. Chiếc đĩa này mà bày bánh kẹo cho ngày tết thì cực kỳ độc đáo và đẹp mắt.
 
Mã số: HO 004
Cao: 30cm   Rộng: 24cm   Sâu: 9.5cm
Giá: 554.000 VND
 
Mã số: HO 038
Cao: 32cm    Rộng: 13.5cm  Sâu: 12.5cm
Giá: 498.000 VND
 
Mã số: CG 046
Cao: 29cm    Rộng: 16cm
Giá: 565.000 VND
 
Mã số: CG 070
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 567.000 VND
 
Mã số: CG 019
Cao: 29cm    Rộng: 21cm
Giá: 540.000 VND