Mã số: CV 069
Cao: 10cm  Rộng: 19.5cm  Sâu: 13 cm
Giá: 340.000VND
 
 Mã số: KHI 005    Cao: 17cm    Rộng: 15cm    Giá: 269.000 vnd
 
Mã số: GA 012
Cao: 48cm   Rộng: 41cm   Sâu: 19cm
Giá: 1.580.000 VND
 
Mã số: CV 006
Cao: 14.5cm    Rộng: 9.5cm  Sâu 7.5cm
Giá: 218.000 VND
 
 Size1: Mã số: NGUA 008           Cao:           Giá: 605,000 vndSize2: Mã số: NGUA 009           Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           Giá: 2.020,000 vnd
 
Mã số: CV 005Cao: 41cm  Rộng: 29cmGiá: 1,790,000 vnd
 
  
Mã số: NGUA 024
Cao: 
Giá: 1.530.000 vnd
 
Mã số: CV 061
Cao: 10cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 13cm
 
Mã số: NGUA 022
Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm
 
Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 326.000 VND
 
Size2: Mã số: KHI 013
           Cao:11cm  Rộng: 15.5cm
 
Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 605.000VND
 
Mã số: CV081
Cao: 20cm    Rộng: 25.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 646.000VND     
 
Mã số: CV 036
Cao: 15cm    Rộng: 18cm
Giá: 435.000 VND
 
Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 1.940.000  VND

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
 
Mã số: CV034
Cao: 15cm    Rộng: 17cm  Sâu: 7cm
Giá: 379.000VND
 
Mã số: DE 012
Cao: 16cm    Roongjj: 24cm
Giá: 466.000 VND
 
Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 940.000 VND
 
Mã số: CV 038
Cao: 11cm    Rộng: 11cm
Giá: 172.000 VND
 
Mã số: NGUA 017
Cao: 30 cm    Rộng:39 cm
Giá: 897.000 VND
 
Mã số: DE 007
Cao: 12cm   Dài: 16cm
Giá: 217.000 VND
 
 
Mã số: CV 066
Cao:23 cm    Rộng: 15cm
Giá: 440.000 VND
 
Mã số: DE 011
Cao: 22cm    Rộng: 19cm
Giá: 686.000 VND
 
Mã số: KHI 003
Cao: 36cm
Giá: 535.000 VND
 
 
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 460.000 VND
Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 594.000 VND
Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 715.000 VND
 
Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 646.000 VND
 
Mã số: CV 082
Cao: 10cm    Rộng: 11cm
Giá: 165.000 VND
 
Mã số: DE 005
Cao: 28cm    Rộng: 22cm
Giá: 632.000 VND
 
Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 400.000 VND
 
Mã số: CV 085
Cao: 24 cm    Rộng: 30cm
Giá: 680.000 VND