Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 523.000 vnd
 
Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND 
 
Mã số: PH 065Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cmGiá: 3,480,000 vnd
 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.860.000 VND

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
 
Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd

Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ.  
 
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
 
 
Mã số: PH 058Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cmGiá: 2,350,000 vnd
 
Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,260,000 vnd
 
Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.100.000 vnd
 
Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND
 
 Mã số: PH 014   Cao: 46cm  Rộng: 20cm   Giá: 4.320.000 vnd
 
Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND
 
Size1: Mã số: PH 078           Cao: 19cm  Rộng: 12cm           Giá: 295,000 vndSize2: Mã số: PH 077           Cao: 15,5cm  Rộng: 10,5cm           Giá: 232,000 vnd
 
Mã số: PH 083Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cmGiá: 265,000 vnd
 
Mã số : PH 082Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cmGiá: 360,000 vndBồ Tát Quán Thế Âm được coi là vị Bồ Tát đầy tình thương, luôn sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ mọi chúng sanh khi cần. Hình ảnh Phật Quan Âm thường được thấy với tay trái cầm bình nước cam lồ và tay phải cầm cành dương liễu đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Con người có giới đức thanh tịnh mới có lòng từ bi. Cành dương liễu biểu trưng cho sự nhẫn nhịn. Vì vậy, một trong những pho tượng Phật được tạc thờ nhiều nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát. 
 
Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.700.000 VND
 
Mã số: PH 080Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cmGiá: 644,000 vnd
 
Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 430.000 VND
 
Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND
 
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND