Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 550.000 vnd
       467.000 vnd

 

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND
       680.000 vnd
 

 

 

Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
Giá: 3,480,000 vnd
       3.132.000 vnd

 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.860.000 VND
        1.580.000 vnd

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
 

Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd  (cả bộ 3 vị)
          8.797.000 vnd

Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 

 

 
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
       396.000 vnd
 
 

Mã số: PH 058

Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm

Giá: 2,350,000 vnd
        2.115.000 vnd

 

Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,260,000 vnd
       2.034.000 vnd

 

Mã số: PH 057  
Cao: 35cm - Rộng: 23cm  
Giá:1.100.000 vnd
         990.000 vnd

 

Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.340.000VND
        1.206.000 vnd

 

 
Mã số: PH 014  
Cao: 46cm  Rộng: 20cm  
Giá: 4.320.000 vnd
       3.888.000 vnd

 

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND
       610.000 vnd

 

Size1: Mã số: PH 078

           Cao: 19cm  Rộng: 12cm

           Giá: 295,000 vnd
                  265.000 vnd

Size2: Mã số: PH 077

           Cao: 15,5cm  Rộng: 10,5cm

           Giá: 232,000 vnd
                  209.000 vnd

 

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 265,000 vnd
       225.000 vnd

 

Mã số : PH 082

Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cm

Giá: 360,000 vnd
       288.000 vnd

Bồ Tát Quán Thế Âm được coi là vị Bồ Tát đầy tình thương, luôn sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ mọi chúng sanh khi cần. Hình ảnh Phật Quan Âm thường được thấy với tay trái cầm bình nước cam lồ và tay phải cầm cành dương liễu đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Con người có giới đức thanh tịnh mới có lòng từ bi. Cành dương liễu biểu trưng cho sự nhẫn nhịn. Vì vậy, một trong những pho tượng Phật được tạc thờ nhiều nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

 

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.700.000 VND
        2.430.000 vnd

 

Mã số: PH 080

Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm

Giá: 644,000 vnd
       580.000 vnd

 

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 430.000 VND
        387.000 vnd

 

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND
        1.656.000 vnd

 
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       882.000 vnd