Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 282.000 vnd
 
Mã số: LO 016Cao: 39cm  Rộng: 31,5cmGiá: 1.298.000 vnd
 
 Mã số: LO 051Cao: 32cm  Rộng: 7cmGiá: 605,000 vnd
 
   Mã số: LO 073Cao: 48cm  Rộng: 24cmGiá: 1,480,000 vnd
 
Mã số: LO 025Cao:Giá: 1,420,000 vnd
 
Mã số: LO 011
Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cm
 
Mã số: LO 044
Cao: 38cm  Rộng: 28cm  Sâu: 17cm
 
Mã số: LO 002
Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm
 
Mã số: LO 066
Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm
 
Mã số: LO 022
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 1.298.000VND
 
Mã số: LO 047
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 2.190.000VND
 
Size2: Mã số: LO 012
           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm
 
Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 244.000VND
 
Mã số: LO 008
Cao: 19.5cm  Rộng: 16.4cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 445.000VND
 
Size2: LO 069
           Cao: 14.5cm  Rộng 11.5cm
 
Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 572.000VND
 
Lọ hoa cúc làm quà tết tặng người thân
 
Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.
 
Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng
 
Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.380.000 VND
 
Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.200.000VND
 
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.276.000 VND
 
Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.480.000 VND
       
 
Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.480.000 VND Quà tặng - Lọ hoa