Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 295.000 vnd
 
Mã số: LO 016Cao: 39cm  Rộng: 31,5cmGiá: 1.360.000 vnd
 
 Mã số: LO 051Cao: 32cm  Rộng: 7cmGiá: 640,000 vnd
 
   Mã số: LO 073Cao: 48cm  Rộng: 24cmGiá: 1,550,000 vnd
 
Mã số: LO 025Cao:Giá: 1,480,000 vnd 
 
Mã số: LO 011Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cmGiá: 1,360,000 vnd
 
Mã số: LO 044Cao: 38cm  Rộng: 28cm  Sâu: 17cmGiá: 1,550,000 vnd
 
Mã số: LO 002Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cmGiá: 850,000 vnd
 
Mã số: LO 066Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cmGiá: 1,250,000 vnd
 
Mã số: LO 022
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 1.360.000VND
 
Mã số: LO 047
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 2.260.000VND
 
Size2: Mã số: LO 012           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm           1.650.000 vnd
 
Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 256.000VND
 
Mã số: LO 008
Cao: 19.5cm  Rộng: 16.4cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 450.000VND
 
Size2: LO 069           Cao: 14.5cm  Rộng 11.5cm           Giá:  295.000 vnd
 
Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND
 
Lọ hoa cúc làm quà tết tặng người thân
 
Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.