Mã số: PH 065Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cmGiá: 3,480,000 vnd
 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.860.000 VND

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
 
Mã số: PH 058Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cmGiá: 2,350,000 vnd
 
Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,260,000 vnd
 
Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND
 
Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND
 
Mã số : PH 082Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cmGiá: 360,000 vndBồ Tát Quán Thế Âm được coi là vị Bồ Tát đầy tình thương, luôn sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ mọi chúng sanh khi cần. Hình ảnh Phật Quan Âm thường được thấy với tay trái cầm bình nước cam lồ và tay phải cầm cành dương liễu đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Con người có giới đức thanh tịnh mới có lòng từ bi. Cành dương liễu biểu trưng cho sự nhẫn nhịn. Vì vậy, một trong những pho tượng Phật được tạc thờ nhiều nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát. 
 
Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.700.000 VND
 
Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 430.000 VND
 
Mã số: PH 058 Đ   Cao:   Giá:2.350.000 vnd
 
 Mã số: PH 023 Cao:68cm Rộng:: Giá:3.300.000 vnd 
 
Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.340.000VND
 
Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
 
Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá:350.000 VND
      
 
Mã số: PH 075Cao: 15,5cm  Rộng: 8cm  Sâu: 7cmGiá: 159,000 vnd
 
Size2: Mã số: PH 021            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm
 
Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 167.000 VND
 
Mã số: PH 042Cao: 40cm  Rộng: 27cmGiá: 1.630.000 vnd
 
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 367.000 VND
 
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.130.000 VND