Mã số: RONG 001
Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm
 
Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 230.000VND
 
Mã số: LT 053
Cao: 41.5cm   Rộng: 16.5cm   Sâu: 12cm
Giá: 869.000 VND
 
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá: 1.090.000 VND       Quà tặng tết, linh vật rồng.
 
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 570.000 VND
 
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.375.000
      
 
Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 654.000 VND