Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 252.000 vnd
       227.000 vnd

 
Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 714.000 VND
        643.000 vndBộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa
 
Mã số: TDA 001
Cao: 7cm   Rộng: 22cm
Giá: 295.000 VND
       265.000 vnd
 
Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 750.000 VND
       675.000 vnd
 
Mã số: TDA 017
Cao: 33cm    Rộng:18cm
Giá: 1.580.000 VND
        1.343.000 VND
 
Mã số: TDA 010
Cao: 39cm    Rộng: 20cm
Giá: 2.700.000 vnd
       2.295.000 vnd