Mã số: DIEU 003
Rộng: 63cm  Sâu: 10cm
Giá: 1.140.000VND
 
Size2: Mã số: LT 012           Cao:15.5cm  Rộng: 14.5cm           Giá: 590.000 vnd
 
Mã số: GT 005
Cao: 17.5cm  Rộng: 17.5cm  Sâu: 15cm
Giá: 360.000VND
 
Mã số: GT 013
Cao: 26cm Rộng: 25.5cm Sâu: 19cm
Giá: 662.000 vnd
 
Mã số: GT 003
Cao: 15cm  Rộng: 22cm  Sâu: 13cm
Giá: 450.000VND
 
Mã số: GT 011
Cao: 7.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 13.5cm
Giá: 280.000 vnd
 
Mã số: GT 032
Cao: 10.5cm  Rộng: 18cm  Sâu: 17.5cm
Giá: 350.000VND
 
 Mã số: LT 050 Cao: 65cm  Rộng:40cm Giá: 4.320.000 vnd
 
Mã số: GT 027
Cao: 12cm  Rộng: 13cm  Sâu: 9.5cm
Giá: 271.000VND
 
Mã số: GT 031Cao: 8,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu: 11cmGiá: 360,000 vnd
 
Đôi chân nến rồng rất phù hợp để bày lên các ban thờ
 
Mã số: LT 055
Cao: 62cm  Rộng: 23cm  Sâu: 20cm (mỗi chiếc)
Giá: 4.800.000 VND
 
Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 278.000VND
 
Mã số: GT 018
Cao: 12cm    Rộng: 12.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 480.000 VND
 
Mã số: DIEU 005
Dài: 50cm    Rộng: 7cm
Giá: 800.000 VND
 
Mã số: GT 017
Cao: 7,5cm    Rộng: 12cm
Giá: 162.000 VND