Mã số: QC 043
Cao: 25.5cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 430.000VND
 
Mã số: QC 042
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 475.000VND
 
Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND
 
Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 
Giá: 3.280.000 vnd
 
Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND
 
Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND
 
Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa
 
Mã số: QC038
Cao: 25cm    Rộng: 15.5cm 
Giá: 550.000VND
 
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
   
 
Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND
 
Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 800.000  VND
 
Mã số: QC 009
Cao: 23cm    Rộng :27 cm
Giá: 725.000 VND
 
 
Size2: Mã số: QC 045           Cao: 30cm  Rộng: 15cm           Giá: 780.000 vnd
 
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
 

Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vndQuà tết tặng sếp, tượng Quan Công khoanh tay
 
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VNDQuà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
 
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
 
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VNDQuà tết năm 2016, tượng Quan Công