Mã số: QC 043
Cao: 25.5cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 430.000VND
        387.000 vnd

 

Mã số: QC 042
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 475.000VND
       428.000 vnd

 

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND
       515.000 vnd

 

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd
       1.836.000 vnd

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.280.000 vnd
        2.952.000 vnd

 

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       436.000 vnd

Quà tết 2016, tượng Quan Công

 

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND
        892.000 VND

 

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND
        2.507.000 vnd

 

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
        3.285.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

 

Mã số: QC 010
Cao: 60cm    Rộng: 30cm  Sâu 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       2.507.000 VND
 

Tượng Quan Công đẹp - Tượng Quan Vũ đẹp - Tượng Quan Vân Trường đẹp- Món quà tết đầy ý nghĩa

 
Mã số: QC038
Cao: 25cm    Rộng: 15.5cm 
Giá: 550.000VND
       495.000 vnd
 
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
        4.590.000 vnd
 

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND
        5.508.000 vnd

 
Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 800.000  VND
        680.000 VND
 
Mã số: QC 009
Cao: 23cm    Rộng :27 cm
Giá: 725.000 VND
       625.000 vnd
 

 

size1: Mã số: QC 003 
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND (giảm 10%)
                   1.350.000 

Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 780.000 vnd
                  624.000 vnd

 
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
        1.575.000 vnd
 
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 
                     1.487.000 vnd


Quà tết tặng sếp, tượng Quan Công khoanh tay
 
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
                   625.000 vnd
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VND
                    792.000 vndQuà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
 
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
        471.000 vnd
 
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VND
        382.000 vndQuà tết năm 2016, tượng Quan Công