Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 189.000 VND
 
Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.089.000 vnd
 
Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
 
Mã số: DL 109
Cao: 13cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 8,5cm
 
Mã số: DL 027
Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm
 
Mã số: DL 003
Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm
 
Mã số: DL 110
Cao: 13cm    Rộng:13cm
Giá: 218.000  VND
     
 
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 266.000 VND
 
Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 449.000  VND Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.045.000 vnd Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 228.000 vnd Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 103.000 vnd
 
 
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 554.000 VND
 
Size2: Mã số: DL 097
           Cao: 12cm  Rộng: 9cm
 
Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 291.000 VND
 
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.190.000 VND Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
 
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.240.000 VND
        
 
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 449.000 VND
 
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 460.000 VND
 
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 796.000 VND
 
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 218.000 VND
 
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 115.000 VND
 
 
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 594.000 VND
 
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 334.000 VND
 
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.150.000 VND Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp


 
 
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.960.000 VND
 
Mã số DL 006:
Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 554.000 VND
 
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 2.880.000 VND Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
 
Mã số: DL 094
Cao: 16cm    Rộng: 15cm
Giá: 314.000 VND
 
Mã số: DL 139
Cao: 5,5cm   Rộng: 7cm
Giá: 63.000 VND
       
 
Mã số: DL 073
Cao:6cm   Rộng: 9cm
Giá: 95.000 VND
 
 
Mã số: DL 121
Cao: 8cm   Dài: 11cm
Giá: 110.000 VND