Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND
       680.000 vnd
 

 

 

Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd  (cả bộ 3 vị)
          8.797.000 vnd

Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 

 

 
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
       396.000 vnd
 
 

Mã số: PH 057  
Cao: 35cm - Rộng: 23cm  
Giá:1.100.000 vnd
         990.000 vnd

 

 
Mã số: PH 014  
Cao: 46cm  Rộng: 20cm  
Giá: 4.320.000 vnd
       3.888.000 vnd

 

Size1: Mã số: PH 078

           Cao: 19cm  Rộng: 12cm

           Giá: 295,000 vnd
                  265.000 vnd

Size2: Mã số: PH 077

           Cao: 15,5cm  Rộng: 10,5cm

           Giá: 232,000 vnd
                  209.000 vnd

 

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 265,000 vnd
       225.000 vnd

 

Mã số: PH 080

Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm

Giá: 644,000 vnd
       580.000 vnd

 

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND
        1.656.000 vnd

 
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       882.000 vnd
     
 
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 420.000 VND
       378.000 vnd
 
Mã số: PH 084
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 395.000 VND
       355.000 vnd
 
Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND
       376.000 vnd
 
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND
                    101.000 vnd

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND
                    146.000 vnd

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND
                    244.000 vnd

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND
                    439.000 vnd
 

size1: Mã số: PH 067
           Cao:25cm    Rộng: 13cm
           Giá: 476.000 VND
                  404.000 VND

Size2: Mã số: PH 081

           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm

           Giá: 265.000 vnd
                  225.000 vnd

 
Mã số: PH 003
Cao: 28cm    Rộng:17cm
Giá: 524.000 VND
       472.000 vnd
 
Mã số: PH 011
Cao:33cm   Rộng:26cm
Giá: 560.000 VND
        504.000 vnd
 

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND
       1.258 000 VND