Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
       232.000 vnd
       
 

Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 120.000VND
        108.000 vnd

 
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND
        362.000 vnd
 
Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 125.000 VND
        112.000 vnd
 
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       252.000 vnd
 
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 132.000 VND
        119.000 vnd
 
Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  258.000 VND
        232.000 vnd
 
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       428.000 vnd
 
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 465.000 VND
       419.000 vnd
 
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 132.000 VND
        119.000 vnd
 
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
       232.000 vnd
 
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 540.000 VND
        486.000 vnd
 
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
        252.000 vnd
 
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 340.000 VND
       306.000 vnd
 
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        252.000 vnd
 
Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 209.000 VND
       188.000 vnd
 
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 540.000 VND
       486.000 vnd
 
Mã số: CV 105
Cao: 26 cm    Rộng:16 cm
Giá: 540.000 VND
        486.000 vnd
 
Mã số: CV 053
Cao: 16cm   Rộng: 16cm
Giá: 310.000 vnd
       279.000 vnd

Khỉ tiền là món quà tặng tết Bính Thân đầy ý nghĩa cho năm 2016 này

 
Mã số: CV 106
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 420.000 VND
        378.000 vnd