Tượng Quan Công đứng rồng

Tượng Quan Công đứng rồng

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Voi tung vòi

Mã số: CV 038
Cao: 11cm    Rộng: 11cm
Giá: 172.000 VND

Lợn đội vàng

Mã số: CV 066
Cao:23 cm    Rộng: 15cm
Giá: 440.000 VND

Tượng lợn mẹ con

Mã số: CV 061 Cao: 10cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 13cm Giá: 299,000 vnd

Đôi kỳ lân to

Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.240.000 VND

Di Lặc nằm tựa bị to

Mã số: DL 119
Cao:12cm   Dài: 20cm
Giá: 217.000 VND
       

Khổng Minh 50cm

Mã số: NK 027
Cao: 50cm   Rộng:21cm
Giá: 1.280.000 VND

Tượng Khỉ Tam Không to

Size1: Mã số: KHI 014
           Cao: 21cm   Rộng: 29cm  Sâu 14cm
     ...

Facebook E3D

 

Sitemap