Bộ Tam Thánh bé

Bộ Tam Thánh bé

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Quan Công đứng khoanh tay to


Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
     ...

Quan Công cưỡi ngựa bé

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND

Phật Chuẩn Đề bé

Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 831.000 VND

Tượng Phật Di Lặc gánh bị ngồi

Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 266.000 VND

Tượng nghệ thuật - Cô gái đánh đàn

Mã số: CG 068 Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm Giá: 540,000 vnd

Lợn đàn 12 con

Mã số: CV 069
Cao: 10cm  Rộng: 19.5cm  Sâu: 13 cm
Giá: 340.000VND

Tượng Di Lặc gánh đào

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.089.000 vnd  

Facebook E3D

 

Sitemap