Mã số: QC 043
Cao: 25.5cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 432.000VND
 
Mã số: QC 042
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 455.000VND
 
Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND
 
Size1: Mã số: QC 017
           Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
 
Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 464.000VND
 
Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 985.000VND
 
Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.780.000 VND
 
Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.450.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa
 
Mã số: QC038
Cao: 25cm    Rộng: 15.5cm 
Giá: 523.000VND
 
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 4.680.000 VND
   
 
Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 5.920.000 VND
 
Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 775.000  VND
 
Mã số: QC 009
Cao: 23cm    Rộng :27 cm
Giá: 670.000 VND
 
 
Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
 
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.590.000 vnd
 

Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1.590.000 vnd Quà tết tặng sếp, tượng Quan Công khoanh tay
 
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 654.000 VND
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 850.000 VND Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
 
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 495.000 VND
 
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 445.000 VND Quà tết năm 2016, tượng Quan Công
 
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 3.950.000 VND
       Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
 
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.790.000 VND Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
 
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 530.000 VND
 
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.045.000 VND Quà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
 
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 984.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.780.000 Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
 
Mã số: QC 044
Cao:44cm   Rộng:28cm
Giá: 1.045.000 VND Quà tặng tết Bính Thân, tượng Quan Công