Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát

Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND

Tags:

Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát

Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tam Đa liền

Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 704.000 VND

Tượng đôi trai gái múa nghệ thuật

Mã số: HO 038
Cao: 32cm    Rộng: 13.5cm  Sâu: 12.5cm
Giá: 498.000 VND

Chó giáp to

Mã số: CV079
Cao: 17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND

Lợn giáp bé

Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 128.000 VND

Chúa Giesu đứng

Mã số: CHUA 015
Cao: 27cm    Rộng: 13cm
Giá: 326.000 VND

Quan Công đứng vuốt râu 30cm

Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 530.000 VND

Tượng cô gái nằm cong người đỡ nến

Mã số: CG 072
Cao: 25cm   Rộng: 23cm
Giá: 654.000 VND

 

Facebook E3D

 

Sitemap