Tượng Phật Giáo

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND

size1: Mã số: PH 067
           Cao:25cm    Rộng: 13cm
           Giá: 476.000 VND

Size2: Mã số: PH 081

           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm

           Giá: 265.000 vnd

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND

Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd
          8.797.000 vnd

Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 

 

Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
 
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VNDQuà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 360.000 VND
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
Mã số: PH 011
Cao:33cm   Rộng:26cm
Giá: 560.000 VND
Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 167.000 VND

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.700.000 VND

Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 560.000 VND

Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,260,000 vnd

Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 430.000 VND

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.860.000 VND
        1.580.000 vnd

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 

 Mã số: PH 023 Cao:68cm Rộng:: Giá:3.300.000 vnd 

Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 860.000 VND
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND

Size1: Mã số: PH 078

           Cao: 19cm  Rộng: 12cm

           Giá: 295,000 vnd

Size2: Mã số: PH 077

           Cao: 15,5cm  Rộng: 10,5cm

           Giá: 232,000 vnd

Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
Giá: 3,480,000 vnd

Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
        
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VNDQuà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VNDQuà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VNDQuà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VNDQuà tết năm 2016, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND

Size1: Mã số: PH 022
           Cao:30 cm    Rộng: 10 cm
           Giá: 418.000  VND

Size2: Mã số: PH 021

            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm

           Giá: 295.000 vnd
     

Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 367.000 VND
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
     
Mã số: DL 110
Cao: 13cm    Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
     

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 430.000 VND

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 265,000 vnd

Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 550.000 vnd

Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND

Mã số: PH 058 Đ   Cao:   Giá:2.350.000 vnd
Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá:350.000 VND
      

Mã số: PH 075

Cao: 15,5cm  Rộng: 8cm  Sâu: 7cm

Giá: 159,000 vnd

Mã số : PH 082

Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cm

Giá: 360,000 vnd

Bồ Tát Quán Thế Âm được coi là vị Bồ Tát đầy tình thương, luôn sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ mọi chúng sanh khi cần. Hình ảnh Phật Quan Âm thường được thấy với tay trái cầm bình nước cam lồ và tay phải cầm cành dương liễu đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Con người có giới đức thanh tịnh mới có lòng từ bi. Cành dương liễu biểu trưng cho sự nhẫn nhịn. Vì vậy, một trong những pho tượng Phật được tạc thờ nhiều nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 350.000 VND
Mã số: PH 089
Cao:25cm   Rộng:17cm
Giá: 540.000 VND
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.130.000 VND
    

Mã số: PH 058

Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm

Giá: 2,350,000 vnd

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   Rộng: 14.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 178.000 VND

Tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd

Mã số: DL 109

Cao: 13cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VNDSize2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vndSize3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vndSize4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
 
Mã số: PH 068
Cao:29cm    Rộng30cm
Giá: 1.320.000

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND

 

Mã số: PH 080

Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm

Giá: 644,000 vnd

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND

Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.100.000 vnd

Mã số: PH 003
Cao: 28cm    Rộng:17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: PH 084
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 395.000 VND
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
 
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 
Giá: 3.280.000 vnd

Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND

Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND

 Mã số: PH 014   Cao: 46cm  Rộng: 20cm   Giá: 4.320.000 vnd

Mã số: PH 042Cao: 40cm  Rộng: 27cmGiá: 1.630.000 vnd

Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.340.000VND
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 232.000 VND
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 510.000 VND