Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd
        230.000 vnd

 

Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 550.000 vnd
       467.000 vnd

 

Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 252.000 vnd
       227.000 vnd

 
Mã số: DL 123
Cao: 30cm   Rộng:27cm
Giá: 704.000 VND   Quà tết 2016 cho người thân, tượng Di Lặc    
 

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
        3.285.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

 

Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,260,000 vnd
       2.034.000 vnd

 

Mã số: GT 013
Cao: 26cm Rộng: 25.5cm Sâu: 19cm
Giá: 662.000 vnd
       596.000 vnd

 

Mã số: CHUA 019

Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm

Giá: 2,490,000 vnd    
        1.867.000 vnd

 

Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd  (cả bộ 3 vị)
          8.797.000 vnd

Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 

 

 

Mã số: QC 010
Cao: 60cm    Rộng: 30cm  Sâu 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       2.507.000 VND
 

Tượng Quan Công đẹp - Tượng Quan Vũ đẹp - Tượng Quan Vân Trường đẹp- Món quà tết đầy ý nghĩa

 

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd
       355.000 vnd

 
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000 vnd
        1.000.000 vnd
      
 

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND
        1.656.000 vnd

 

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd
       1.836.000 vnd

 

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd
       1.836.000 vnd

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.280.000 vnd
        2.952.000 vnd

 

Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
Giá: 3,480,000 vnd
       3.132.000 vnd

 

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 265,000 vnd
       225.000 vnd

 

Mã số: PH 058

Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm

Giá: 2,350,000 vnd
        2.115.000 vnd

 

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND
        892.000 VND

 

Mã số: LO 066

Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm

Giá: 1,250,000 vnd
        1.125.000 vnd