Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.089.000 vnd
 
Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 523.000 vnd
 
Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 230.000 vnd
 
Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 282.000 vnd
 
Mã số: HO 020
Cao: 30cm  Rộng: 16.5cm  Sâu: 11.5cm
Giá: 450.000 vnd
 
Mã số: GT 011
Cao: 7.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 13.5cm
Giá: 269.000 vnd
 
Mã số: DL 123
Cao: 30cm   Rộng:27cm
Giá: 704.000 VND   Quà tết 2016 cho người thân, tượng Di Lặc    
 
Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
 
Mã số: GT 013
Cao: 26cm Rộng: 25.5cm Sâu: 19cm
Giá: 632.000 vnd
 
Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
 
Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.760.000 VND
 
Mã số: DL 003
Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm
 
Size1: Mã số: QC 017
           Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
 
Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.450.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa
 
Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
 
Mã số: PH 083
Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm
 
Tượng cô gái nghệ thuật. Chiếc đĩa này mà bày bánh kẹo cho ngày tết thì cực kỳ độc đáo và đẹp mắt.
 
Mã số: PH 058
Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm
 
Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 985.000VND
 
Mã số: LO 066
Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm
 
Mã số: CHUA 019
Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm
 
Mã số: PH 080
Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm
 
Mã số: DL 109
Cao: 13cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 8,5cm
 
Mã số: NGUA 022
Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm
 
Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 9.900.000 vnd
Bộ tượng Tam Thế thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 
 
Mã số: RONG 001
Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm
 
Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND
 
Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND