Mã số: DL 123
Cao:30cm   Rộng:27cm
Giá: 704.000 VND Quà tết 2016 cho người thân, tượng Di Lặc
 
Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
 
Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
 
Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.760.000 VND
 
Mã số: DL 003
Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm
 
Size1: Mã số: QC 017
           Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
 
Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
 
Mã số: PH 083
Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm
 
Tượng cô gái nghệ thuật. Chiếc đĩa này mà bày bánh kẹo cho ngày tết thì cực kỳ độc đáo và đẹp mắt.
 
Mã số: PH 058
Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm
 
Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 985.000VND
 
Mã số: LO 066
Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm
 
Mã số: CHUA 019
Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm
 
Mã số: PH 080
Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm
 
Mã số: DL 109
Cao: 13cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 8,5cm
 
Mã số: NGUA 022
Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm
 
Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 9.900.000 vnd
Bộ tượng Tam Thế thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 
 
Mã số: RONG 001
Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm
 
Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND
 
Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND
 
Mã số: QC 042
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 455.000VND
 
Mã số: QC 043
Cao: 25.5cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 432.000VND
 
Size2: Mã số: LO 012
           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm
 
Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.
 
Đôi chân nến rồng rất phù hợp để bày lên các ban thờ