Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.089.000 vnd
 
Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 523.000 vnd
 
Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 230.000 vnd
 
Mã số: DL 123
Cao: 30cm   Rộng:27cm
Giá: 704.000 VND   Quà tết 2016 cho người thân, tượng Di Lặc    
 
Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
 
Mã số: GT 013
Cao: 26cm Rộng: 25.5cm Sâu: 19cm
Giá: 632.000 vnd
 
Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
 
Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.760.000 VND
 
Mã số: DL 003
Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm
 
Size1: Mã số: QC 017
           Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
 
Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.450.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa
 
Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
 
Mã số: PH 083
Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm
 
Mã số: PH 058
Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm
 
Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 985.000VND
 
Mã số: LO 066
Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm
 
Mã số: CHUA 019
Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm
 
Mã số: PH 080
Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm