Quà tặng người yêu

Mã số: DE 007

Cao: 12cm    Rộng: 15cm

     

Mã số: CG 072

Cao:25cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: CG 019

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       
      

Mã số: CG 046

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       

Mã số: CG 079

Cao: 26cm    Rộng: 15cm

Mã số: HO 038

Cao: 32cm    Rộng: 14cm

Mã số: CG 017

Cao:24cm   Rộng: 15cm

     

Mã số: HO 008

Cao:27cm   Rộng: 21cm

       

Mã số: CG 071

Cao:16cm   Rộng: 36cm

     
      

Mã số: HO 041

Cao:20cm   Rộng: 17cm

        

Mã số: HO 033

Cao: 32cm   Rộng: 24cm

          

Mã số: CG 045

Cao:30cm   Rộng: 22cm