Quà tặng

Khi muốn tặng quà cho ai đó thì vấn đề quà tặng là gì đây luôn làm chúng ta đau đầu. Trước tiên món quà của chúng ta phải là món quà tặng ý nghĩa không những thế quà tặng độc và lạ thì lại càng tốt. Những bức tượng mà E3D làm có lẽ sẽ giải quyết được một phần khó khăn của bạn. Các bức tượng không chỉ trang trí nhà đẹp mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Không như một số món quà khác, quà tặng là những bức tượng mang trên mình tâm ý của người tặng còn được tồn tại lâu dài với thời gian .

Cao: 18cm    Rộng: 25cm
Giá: 770.000 vnd   

Cao: 48cm    Rộng: 41cm
Giá: 1.820.000 vnd   

 

Cao: 12cm    Rộng: 11cm
Giá: 580.000 vnd  
       

Cao: 42cm    Rộng: 16cm
Giá: 1.065.000 vnd  
       

Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 264.000 VND
        

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 220.000 VND 

Cao:29cm   Rộng: 13cm
Giá: 1.760.000 VND
        

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 970.000 VND

Size2: LO 064

           Cao: 19cm  Rộng 14cm

           Giá:  690.000 vnd
                                

Size2: LO 069

           Cao: 15cm  Rộng 12cm

           Giá:  310.000 vnd
                   

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 545.000 VND

Cao:30cm   Rộng: 22cm
Giá: 615.000 VND
       

Cao:30cm   Rộng: 14cm
Giá: 440.000 VND