Quà tặng

Khi muốn tặng quà cho ai đó thì vấn đề quà tặng là gì đây luôn làm chúng ta đau đầu. Trước tiên món quà của chúng ta phải là món quà tặng ý nghĩa không những thế quà tặng độc và lạ thì lại càng tốt. Những bức tượng mà E3D làm có lẽ sẽ giải quyết được một phần khó khăn của bạn. Các bức tượng không chỉ trang trí nhà đẹp mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Không như một số món quà khác, quà tặng là những bức tượng mang trên mình tâm ý của người tặng còn được tồn tại lâu dài với thời gian .

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

       

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 

Mã số:: CV 088

Cao:16cm   Rộng: 24cm

       

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm


       

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

 Mã số: CV 072

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: DL 132

Cao: 18cm  Rộng: 14cm


        

 Mã số: CV 050

Cao:17cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: CG 069

Cao:24cm   Rộng: 22cm

   

Mã số:: DL 139

Cao:5.5cm   Rộng: 6cm


       
       

Mã số: DL 095

Cao:22cm   Rộng: 23cm

Mã số: DL 132

Cao:8cm   Rộng: 14cm


         

Mã số: NK 004

Cao: 34cm    Rộng: 26cm

 

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số: DL 061

Cao: 14cm   Rộng: 21cm