Quà tặng

Khi muốn tặng quà cho ai đó thì vấn đề quà tặng là gì đây luôn làm chúng ta đau đầu. Trước tiên món quà của chúng ta phải là món quà tặng ý nghĩa không những thế quà tặng độc và lạ thì lại càng tốt. Những bức tượng mà E3D làm có lẽ sẽ giải quyết được một phần khó khăn của bạn. Các bức tượng không chỉ trang trí nhà đẹp mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Không như một số món quà khác, quà tặng là những bức tượng mang trên mình tâm ý của người tặng còn được tồn tại lâu dài với thời gian .

Mã số:RONG 021

Cao:41cm   Rộng: 31cm

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

 Mã số: CV 072

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm

 

Tượng Phật may mắn

 

Di Lặc hình trứng

 

Phật Di Lặc hình trứng
       

Mã số:: CV 088

Cao:16cm   Rộng: 24cm

       

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Cao:18cm   Rộng: 15cm

 

       

Mã số: NGHE 004

Cao: 17cm    Rộng: 16cm

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: QC 008

Cao:34cm   Rộng: 27cm

Mã số: QC 041

Cao:25cm   Rộng: 20cm

Mã số: QC 002

Cao:28cm   Rộng: 26cm

Mã số: QC 044

Cao: 43cm   Rộng: 25cm