Quà tặng

Khi muốn tặng quà cho ai đó thì vấn đề quà tặng là gì đây luôn làm chúng ta đau đầu. Trước tiên món quà của chúng ta phải là món quà tặng ý nghĩa không những thế quà tặng độc và lạ thì lại càng tốt. Những bức tượng mà E3D làm có lẽ sẽ giải quyết được một phần khó khăn của bạn. Các bức tượng không chỉ trang trí nhà đẹp mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Không như một số món quà khác, quà tặng là những bức tượng mang trên mình tâm ý của người tặng còn được tồn tại lâu dài với thời gian .

Mã số: NGHE 029

Cao: 32cm    Rộng: 43cm

 

Mã số: KHI 009

Cao: 24cm    Rộng: 14cm

Mã số: KHI 014

Cao: 20cm    Rộng: 28cm

Mã số: GA 012

Cao: 48cm    Rộng: 41cm

 

Size1: Mã số: NGUA 008 NAU
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 895.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.690.000 VND

Mã số: CV 081

Cao:18cm   Rộng: 25cm

Mã số: CV 080

Cao: 12cm    Rộng: 24cm

 

Mã số: NGUA 003

Cao: 30cm    Rộng: 28cm

Mã số: CV 006

Cao:14cm   Rộng: 8cm

Mã số: CV 036

Cao:15cm   Rộng: 18cm

Mã số: CV 071

Cao: 45cm    Rộng: 34cm

Mã số: CV 066

Cao:22cm   Rộng: 14cm

Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 588.000 VND
Mã số: CV 082 Cao: 10cm    Rộng: 13cm