Quà tặng

Khi muốn tặng quà cho ai đó thì vấn đề quà tặng là gì đây luôn làm chúng ta đau đầu. Trước tiên món quà của chúng ta phải là món quà tặng ý nghĩa không những thế quà tặng độc và lạ thì lại càng tốt. Những bức tượng mà E3D làm có lẽ sẽ giải quyết được một phần khó khăn của bạn. Các bức tượng không chỉ trang trí nhà đẹp mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Không như một số món quà khác, quà tặng là những bức tượng mang trên mình tâm ý của người tặng còn được tồn tại lâu dài với thời gian .

Mã số : LT 050

Cao:66cm   Rộng: 39cm

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

Mã số: QC 025

Cao:63cm   Rộng: 57cm

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: LO 010

Cao:30cm   Rộng: 14cm

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số:: LO 064

Cao: 19cm   Rộng:14cm

Mã số: LO 008

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm

Mã số: LO 057

Cao:12cm   Rộng: 10cm

Mã số: LO 047

Cao:48cm   Rộng: 30cm

Mã số: LO 022

Cao:31cm   Rộng: 27cm