Trang trí nội thất,

Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 202,000 vnd
        

Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 380.000 VND
        

Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 815.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 1.040.000 VND
                     Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.150.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.820.000 vnd  
            

Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 148.000 VND
       

 

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.500.000 VND
       
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 047
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 2.530.000VND
       

Mã số: LO 022
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 1.580.000VND
        

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 990,000 vnd 

Mã số: LO 011

Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cm

Giá: 1,580,000 vnd


Mã số: LO 025
Cao:
Giá: 1,690,000 vnd
       

 

   
Mã số: LO 073
Cao: 48cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,690,000 vnd
        

Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 440.000 VND  
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 358.000 VND  
Mã số: ga 014
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 460.000 VND
        
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      
Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 515.000 VND
       Tượng con heo     Tượng con heo đẹp     Tượng linh vật tuổi hợi      
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND