Trang trí nội thất,

Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.300.000 VND

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 850,000 vnd 

Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.030.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 340.000 VND  
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND  

Mã số: LO 011

Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cm

Giá: 1,360,000 vnd

Mã số: GA 012
Cao: 48cm   Rộng: 41cm   Sâu: 19cm
Giá: 1.650.000 VND  

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND

Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 714.000 VND
         Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa  

Mã số: CV 069
Cao: 10cm  Rộng: 19.5cm  Sâu: 13 cm
Giá: 360.000VND

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 1.830.000 VND 

Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 512.000VND

Tượng cô gái nữ sinh

 

Tượng cô gái nghệ thuật

 

Tượng nghệ thuật để bàn

 

 

 


       

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 25cm   Rộng: 15cm
           Giá: 422.000 VND
                   

Size2: Mã số: CV 101

           Cao: 14.5 cm  Rộng: 11.5cm

           Giá: 258.000 vnd
                 
Quà tặng tết Bính Thân khỉ như ý

Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 450.000 VND
       Tượng con heo     Tượng con heo đẹp     Tượng linh vật tuổi hợi      

Mã số: DL 095
Cao: 23cm   Rộng: 24cm
Giá: 610.000 VND
        Tượng Phật Di Lặc ngồi  

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd