Trang trí nội thất

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.150.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.820.000 vnd  
            

Mã số: NK 025
Cao: 42cm    Rộng:21cm
Giá: 1.360.000 VND
     
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.300.000 VND
         Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 880.000 vnd
        

Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.500.000 VND
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 513.000 VND
                   

Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 715.000 VND
                   

Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 870.000 VND
                    

Mã số: LO 022
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 1.580.000VND
        

Mã số: CHUA 032
Cao:50cm    Rộng: 23cm
Giá:  695.000 VND
        
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 440.000 VND  

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: LO 047
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 2.530.000VND
       

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 990,000 vnd 


Mã số: LO 025
Cao:
Giá: 1,690,000 vnd
       

 

   
Mã số: LO 073
Cao: 48cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,690,000 vnd
        

Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 358.000 VND  
Mã số: ga 014
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 460.000 VND
        
Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 515.000 VND
       Tượng con heo     Tượng con heo đẹp     Tượng linh vật tuổi hợi