Tượng nghệ thuật

Mã số: BCG 013
Cao: 34cm
Giá: 1.540.000VND
        

Mã số: BCG 014
Cao: 30cm     Rộng: 15cm
Giá: 1.540.000 VND
        
Mã số: BCG 019
Cao: 26cm    Rộng: 11cm
Giá: 771.000 VND
       
Size1: Mã số: BCG 011
            Cao: 18cm   Rộng: 6cm
            Giá: 474.000 VND
                   
Size2: Mã số: BCG 012
            Cao: 37cm   Rộng: 12cm
            Giá: 1.120.000 VND
                   

 

Mã số: CG 043
Cao: 33cm  Rộng: 8.5cm  Sâu: 8cm
Giá: 340.000VND
       

Mã số: CG 041
Cao: 33cm    Rộng: 25cm
Giá: 780.000 VND
        
Mã số: CG 019
Cao: 29cm    Rộng: 21cm
Giá: 570.000 VND
       
      

Mã số: CG 077
Cao: 20.5cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 458.000 VND
       

Mã số: CG 079
Cao: 26cm    Rộng: 15cm
Giá: 480.000 VND
       

Mã số: CG 017
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 422.000 vnd
       
 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd
        
Mã số: CG 046
Cao: 29cm    Rộng: 16cm
Giá: 590.000 VND
       

Mã số: GT 011
Cao: 7.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 13.5cm
Giá: 280.000 vnd
       

Mã số: HO 029
Cao: 21cm   Rộng: 24cm
Giá: 465.000 VND
      

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: HO 039
Cao: 41cm    Rộng: 27cm
Giá: 678.000 VND
      
Mã số: HO 041
Cao: 20cm    Rộng:18cm
Giá: 380.000 VND
        
Mã số: CG 069
Cao: 25cm   Rộng: 21cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: CG 070
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 590.000 VND
        
Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 45cm   Rộng: 14cm           
Giá: 860.000 vnd
        

Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 12cm         
Giá: 470.000 vnd
       
Mã số: HO 003
Cao: 21cm   Rộng: 10cm
Giá: 460.000 vnd
       
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
       
Mã số: CG 059
Cao: 59cm    Rộng: 29cm
Giá: 1.840.000 VND
       
        
Mã số: HO 006
Cao: 30cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.090.000 vnd
          

Mã số: CG 045

Cao: 30cm  Rộng: 22cm  Sâu: cm

Giá: 548,000 vnd
       

Mã số: CG 072
Cao: 25cm   Rộng: 23cm
Giá: 678.000 VND
       
 

Mã số: CG 006

Cao: 33cm  Rộng: 13,5 cm

Giá: 525,000 vnd
        

 Mã số: CG 009
Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cm
Giá: 980.000 vnd
        
Size1:  Mã số: CG 047
           Cao: 24cm    Rộng: 13cm
            Giá: 350.000 VND
                   
size2:   Mã số: CG 048
            Cao:33cm   Rộng: 17cm
             Giá: 512.000 VND
                   

Mã số: CG 032

Cao: 28,5cm  Rộng: 13,5cm  Sâu: 16cm

Giá: 480,000 vnd
        

Mã số: CG 071
Cao:16cm   Rộng: 39cm
Giá: 678.000 VND
       
      

Mã số: CG 049

Cao: 35cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm

Giá: 590,000 vnd
        

Mã số: CG 039

Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 540,000 vnd
        

Mã số: CG 005

Cao: 40cm  Rộng: 19cm  Sâu: 9,5cm

Giá: 820,000 vnd
       

Mã số: HO 033
Cao: 32cm    Rộng: 24cm
Giá: 820.000 VND
       

Size1: Mã số: KHI 014
           Cao: 21cm   Rộng: 29cm  Sâu 14cm
           Giá: 535.000 VND
                   

Size2: Mã số: KHI 013

           Cao:11cm  Rộng: 15.5cm

           Giá: 211.000 vnd
                  

Bức tượng ba chú khỉ (không nghe, không nhìn, không nói) đẹp và nhiều ý nghĩa, phù hợp để trang trí văn phòng, nhà cửa hoặc dùng làm quà tặng dịp Tết Bính Thân 2016.

Mã số: CG 076

Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm

Giá: 480,000 vnd
       

Mã số: CG 021

Cao: 25,5cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm

Giá: 450.000 vnd

       

Mã số: HO 037

Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 560,000 vnd
       

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,530,000 vnd
       

Mã số: CG 031
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 338.000VND
        

Mã số: HO 020
Cao: 30cm  Rộng: 16.5cm  Sâu: 11.5cm
Giá: 470.000 vnd
       

Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 512.000VND
       

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd
       

Mã số: NK 020
Cao: 37cm   Rộng: 21cm (chàng trai)
Giá: 1.420.000 vnd (cả đôi)
        

Mã số: HO 038
Cao: 32cm    Rộng: 13.5cm  Sâu: 12.5cm
Giá: 525.000 VND
       

Mã số: CG 002
Cao: 10.5cm   Rộng: 41cm   Sâu: 25.5cm
Giá: 662.000 VND
       

Tượng cô gái nghệ thuật. Chiếc đĩa này mà bày bánh kẹo cho ngày tết thì cực kỳ độc đáo và đẹp mắt.

 
Mã số: CG 020
Cao: 42cm - Rộng :25cm
Giá: 860.000 vnd
      
Mã số: HO 008
Cao: 27cm   Rộng:21cm
Giá: 650.000 VND
       

Mã số: HO 004
Cao: 30cm   Rộng: 24cm   Sâu: 9.5cm
Giá: 590.000 VND