Quà tặng tân gia

Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.110.000 VND
       
Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 1,880,000 vnd
       
Mã số: LO 016
Cao: 39cm  Rộng: 31,5cm
Giá: 1.360.000 vnd
       

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000 VND
        
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.490.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 714.000 VND
        Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND
        

Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 252.000 vnd
       

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: CV079
Cao: 17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
Mã số: CG 041
Cao: 33cm    Rộng: 25cm
Giá: 780.000 VND
        
Mã số: CV 060
Cao:15 cm    Rộng:20 cm
Giá: 470.000 VND
       
Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 670.000 VND
       
Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
Mã số: DE 011
Cao: 22cm    Rộng: 19cm
Giá: 735.000 VND
       
Mã số: DL 136
Cao: 22cm    Rộng: 21cm
Giá: 690.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND
                 
Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VND
                   Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số: DL 080
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 095
Cao: 23cm   Rộng: 24cm
Giá: 610.000 VND
       
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 488.000 vnd
       
Mã số: DL 089
Cao: 18cm    Rộng: 28cm
Giá: 850.000 VND
       Quà tết tặng người thân, tượng Di Lặc ngũ tặc.
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VND
         Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
Mã số: DL 094
Cao: 16cm    Rộng: 15cm
Giá: 338.000 VND
       
Mã số: DL 130
Cao: 25cm   Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 128
Cao: 28cm   Rộng: 19cm
Giá:  540.000 VND
        
     
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VND
        Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: NK 027
Cao: 50cm   Rộng:21cm
Giá: 1.340.000 VND
       

Mã số: LO 047
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 2.260.000VND
       

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND

Mã số: LO 025
Cao:
Giá: 1,480,000 vnd
       
 
   
Mã số: LO 073
Cao: 48cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,550,000 vnd
        
Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VND
        Quà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 011

Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cm

Giá: 1,360,000 vnd
       

Mã số: DL 134
Cao: 22cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.090.000 VND
              Quà tặng tết Bính Thân, lọ hoa Di Lặc

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 850,000 vnd
       

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND
        

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.550.000 VND
        
       

Mã số: LO 066

Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm

Giá: 1,250,000 vnd
       

Mã số: LO 044

Cao: 38cm  Rộng: 28cm  Sâu: 17cm

Giá: 1,550,000 vnd
        

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND
        

Mã số: LO 022
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 1.360.000VND
        

Mã số: LO 067
Cao: 23cm   Rộng: 16cm   Sâu: 16cm
Giá: 970.000 VND
       

Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND
        

Lọ hoa

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.070.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.650.000 vnd  
            

 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: DL 004
Cao:30cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.360.000 VND
        
Mã số: DL 111
Cao: 32cm   Rộng: 25cm
Giá: 740.000 VND
       Quà tặng tết 2016, tượng Di Lặc
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: DL 140
Cao: 35cm   Rộng: 24cm
Giá: 870.000 VND
       
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
       
        
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
      
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.340.000 VND
        Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
         
 Quà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VND
                    Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND
                  

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000 vnd
                   Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VND
       Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VND
       Quà tết năm 2016, tượng Quan Công
Mã số: QC 044
Cao:44cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
        Quà tặng tết Bính Thân, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 
                     

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
       
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
       
 
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
       
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 540.000 VND
        
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 470.000 VND
                   

Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 618.000 VND
                   

Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 755.000 VND
                    
Mã số: TDA 017
Cao: 33cm    Rộng:18cm
Giá: 1.580.000 VND
        
Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 750.000 VND
       
Mã số: TDA 010
Cao: 39cm    Rộng: 20cm
Giá: 2.700.000 vnd
       
Mã số: NK 015
Cao: 35cm    Rộng: 19cm
Giá: 580.000 VND
        
Mã số: HO 006
Cao: 30cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.090.000 vnd
          
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
 Mã số: CG 009
Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cm
Giá: 980.000 vnd
        

Mã số: CG 039

Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 540,000 vnd
        

Mã số: DL 116
Cao: 25cm   Rộng: 28 cm
Giá: 632.000 VND
       
Mã số: DL 098
Cao: 20cm    Rộng:15cm
Giá: 402.000 VND
       

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd
       

Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.260.000 VND
       Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý
Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,530,000 vnd
       

  

Mã số: NGUA 024

Cao: 37cm
Rộng : 42cm

Giá: 1.530.000 vnd
       
 

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd
                   

Mã số: DL 118
Cao: 17cm   Rộng: 14cm
Giá: 384.000 VND
        

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd
        

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd
       

Mã số: DL 133
Cao: 32cm    Rộng: 32cm
Giá: 1.090.000 VND
       
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.280.000 vnd
        

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: QC 010
Cao: 60cm    Rộng: 30cm  Sâu 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       

Tượng Quan Công đẹp - Tượng Quan Vũ đẹp - Tượng Quan Vân Trường đẹp- Món quà tết đầy ý nghĩa

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: NK 024
Cao: 38cm    Rộng: 36cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.170.000VND
       
Mã số: CV081
Cao: 20cm    Rộng: 25.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 670.000 VND       
 

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND
       

Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.030.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 786.000 VND
       

Mã số: LT 055
Cao: 62cm  Rộng: 23cm  Sâu: 20cm (mỗi chiếc)
Giá: 4.800.000 VND
       

Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.300.000 VND