Quà tặng

Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 1,880,000 vnd
       

Size1: Mã số: NK 018
           Cao: 6.5cm  Rộng: 12.5cm  Sâu: 10cm
           Giá: 162.000VND
                   

Size2: Mã số: nk 006

           Cao:6cm  Rộng: 10.5cm

           Giá: 116.000 vnd
                   

Size1: Mã số: NK 005
          Cao: 5cm   Rộng: 11cm
          Giá: 116.000 VND
                 

Size2: Mã số: NK 016

          Cao: 8cm  Rộng: 18cm

          Giá: 232.000 vnd
                

Mã số: LO 016
Cao: 39cm  Rộng: 31,5cm
Giá: 1.360.000 vnd
       

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000 VND
        
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.490.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: BCG 013
Cao: 34cm
Giá: 1.540.000VND
        

Size1: Mã số: BCG 011
            Cao: 18cm   Rộng: 6cm
            Giá: 474.000 VND
                   
Size2: Mã số: BCG 012
            Cao: 37cm   Rộng: 12cm
            Giá: 1.120.000 VND
                   

 
Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 714.000 VND
        Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND
        

Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 252.000 vnd
       

Mã số: TDA 001
Cao: 7cm   Rộng: 22cm
Giá: 295.000 VND
       

Mã số: CV 006
Cao: 14.5cm    Rộng: 9.5cm  Sâu 7.5cm
Giá: 232.000 VND
       

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: CV079
Cao: 17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  258.000 VND
        
Mã số: CHUA 014
Cao: 30cm    Rộng: 24cm
Giá: 435.000 VND
       

Mã số: CG 043
Cao: 33cm  Rộng: 8.5cm  Sâu: 8cm
Giá: 340.000VND
       

Mã số: CG 077
Cao: 20.5cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 458.000 VND
       

Mã số: CG 017
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 422.000 vnd
       
 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd
        
Mã số: CV 060
Cao:15 cm    Rộng:20 cm
Giá: 470.000 VND
       

Mã số: KHI 003
Cao: 36cm
Giá: 535.000 VND
       

Mã số: DE 007
Cao: 12cm   Dài: 16cm
Giá: 242.000 VND
     
Mã số: DE 012
Cao: 16cm    Rộng : 24cm
Giá: 512.000 VND
       
Mã số: DE 005
Cao: 28cm    Rộng: 22cm
Giá: 662.000 VND
       
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
      
Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 670.000 VND
       
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
       
 
Mã số: DL 136
Cao: 22cm    Rộng: 21cm
Giá: 690.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND
                 
Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VND
                   Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số: DL 080
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 121
Cao: 8cm   Dài: 11cm
Giá: 116.000 VND
        
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 360.000 VND
        
Mã số: DL 132
Cao: 8cm   Dài: 15cm
Giá: 152.000 VND
       
Mã số: DL 119
Cao:12cm   Dài: 20cm
Giá: 242.000 VND
        
       
Mã số: DL 139
Cao: 5,5cm   Rộng: 7cm
Giá: 67.000 VND
       
       
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 488.000 vnd
       
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
       
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
Mã số: DL 094
Cao: 16cm    Rộng: 15cm
Giá: 338.000 VND
       
Mã số: DL 130
Cao: 25cm   Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 128
Cao: 28cm   Rộng: 19cm
Giá:  540.000 VND
        
     
Mã số: DL 144
Cao:10cm   Rộng: 8cm
Giá: 143.000 VND
        
Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
       
       
Mã số: GA 005
Cao: 30cm    Rộng: 27cm
Giá: 645.000 VND
        

Mã số: GT 003
Cao: 15cm  Rộng: 22cm  Sâu: 13cm
Giá: 450.000VND
       

Mã số: GT 005
Cao: 17.5cm  Rộng: 17.5cm  Sâu: 15cm
Giá: 360.000VND
        

Mã số: GT 011
Cao: 7.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 13.5cm
Giá: 280.000 vnd
       

Mã số: GT 013
Cao: 26cm Rộng: 25.5cm Sâu: 19cm
Giá: 662.000 vnd
       

Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 278.000VND
        

Mã số: GT 031

Cao: 8,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu: 11cm

Giá: 360,000 vnd
       

Mã số: GT 017
Cao: 7,5cm    Rộng: 12cm
Giá: 162.000 VND
        

Mã số: GT 018
Cao: 12cm    Rộng: 12.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 480.000 VND
       

Mã số: GT 032
Cao: 10.5cm  Rộng: 18cm  Sâu: 17.5cm
Giá: 350.000VND
       

Mã số: CV 085
Cao: 24 cm    Rộng: 30cm
Giá: 725.000 VND
   
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
 
Mã số: KHI 005    
Cao: 17cm    Rộng: 15cm    
Giá: 280.000 vnd
       

Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 120.000VND
       

Mã số: NK 025
Cao: 42cm    Rộng:21cm
Giá: 1.170.000 VND
       

Mã số: LT 053
Cao: 41.5cm   Rộng: 16.5cm   Sâu: 12cm
Giá: 890.000 VND
       

Size1: Mã số: LO 064
           Cao: 18cm  Rộng: 16cm  Sâu: 16cm
           Giá: 590.000 VND
                  

Size2: LO 069

           Cao: 14.5cm  Rộng 11.5cm

           Giá:  295.000 vnd
                   

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 256.000VND
        

 
Mã số: LO 051
Cao: 32cm  Rộng: 7cm
Giá: 640,000 vnd
       

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND

   
Mã số: LO 073
Cao: 48cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,550,000 vnd
        
Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VND
        Quà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 010
Cao: 29.5cm   Rộng: 14.5cm   Sâu: 14cm
Giá: 1.070.000 VND
        

Lọ hoa cúc làm quà tết tặng người thân

Mã số: LO 011

Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cm

Giá: 1,360,000 vnd
       

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 850,000 vnd
       

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND
        

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.550.000 VND
        
       

Mã số: LO 066

Cao: 33cm  Rộng: 20,5cm  Sâu: 20,5cm

Giá: 1,250,000 vnd
       

Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 295.000 vnd
       

Mã số: LO 044

Cao: 38cm  Rộng: 28cm  Sâu: 17cm

Giá: 1,550,000 vnd
        

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND
        

Mã số: LO 022
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 1.360.000VND
        

Mã số: LO 067
Cao: 23cm   Rộng: 16cm   Sâu: 16cm
Giá: 970.000 VND
       

Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 008
Cao: 19.5cm  Rộng: 16.4cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 450.000VND
       

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND
        

Lọ hoa

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.070.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.650.000 vnd  
            

Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 125.000 VND
        
Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 450.000 VND
       

Mã số: CV 069
Cao: 10cm  Rộng: 19.5cm  Sâu: 13 cm
Giá: 360.000VND
        

Mã số: CV 066
Cao:23 cm    Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND
        

Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 252.000VND
        

Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 418.000 VND
        
Mã số: CG 069
Cao: 25cm   Rộng: 21cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 209.000 VND
       
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 465.000 VND
       
 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 132.000 VND
        

 

Mã số: NGUA 017
Cao: 30 cm    Rộng:39 cm
Giá: 930.000 VND
       
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 430.000 VND
       

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 860.000 VND
       
Mã số: DL 004
Cao:30cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.360.000 VND
        
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 127
Cao: 15cm   Rộng:18cm
Giá: 288.000 VND
       
Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: DL 068
Cao: 17cm   Rộng: 11cm
Giá: 252.000 VND
       
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       

Mã số: CHUA 012
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 3cm
Giá: 209.000VND
       

Mã số: HO 003
Cao: 21cm   Rộng: 10cm
Giá: 460.000 vnd
       
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
       
        
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
      
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.340.000 VND
        Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
         
 Quà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Mã số: CV 053
Cao: 16cm   Rộng: 16cm
Giá: 310.000 vnd
       

Khỉ tiền là món quà tặng tết Bính Thân đầy ý nghĩa cho năm 2016 này

Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VND
       Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 25cm   Rộng: 15cm
           Giá: 422.000 VND
                   

Size2: Mã số: CV 101

           Cao: 14.5 cm  Rộng: 11.5cm

           Giá: 258.000 vnd
                 
Quà tặng tết Bính Thân khỉ như ý

Mã số: QC 043
Cao: 25.5cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 430.000VND
        

Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VND
                    Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công

Mã số: QC 042
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 475.000VND
       

Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND
                  

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000 vnd
                   Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VND
       Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.340.000 VND
        
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VND
       Quà tết năm 2016, tượng Quan Công
Mã số: QC 044
Cao:44cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
        Quà tặng tết Bính Thân, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 
                     

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
       
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
       
 
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 380.000 VND
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
       
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 340.000 VND
       
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 132.000 VND
       
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: CV 082
Cao: 10cm    Rộng: 11cm
Giá: 165.000 VND
        
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 470.000 VND
                   

Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 618.000 VND
                   

Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 755.000 VND
                    
Mã số: TDA 017
Cao: 33cm    Rộng:18cm
Giá: 1.580.000 VND
        
Mã số: NK 015
Cao: 35cm    Rộng: 19cm
Giá: 580.000 VND
        

Mã số: CHUA 018

Cao: 30cm  Rộng: 16cm  Sâu: 7,5cm

Giá: 411.000 vnd
       

Mã số: CHUA 019

Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm

Giá: 2,490,000 vnd    
       

Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 695.000 VND
       
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 695.000 VND
                    

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.490.000 VND
                   
Mã số: HO 006
Cao: 30cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.090.000 vnd
          
Mã số: CV 080
Cao: 11cm   Rộng:24cm
Giá: 490.000 VND
       
Mã số: CV 036
Cao: 15cm    Rộng: 18cm
Giá: 435.000 VND
        
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 545.000 VND
      
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
     

Mã số: CG 045

Cao: 30cm  Rộng: 22cm  Sâu: cm

Giá: 548,000 vnd
       

Mã số: CG 072
Cao: 25cm   Rộng: 23cm
Giá: 678.000 VND
       
 

Mã số: CG 006

Cao: 33cm  Rộng: 13,5 cm

Giá: 525,000 vnd
        

 Mã số: CG 009
Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cm
Giá: 980.000 vnd
        
Size1:  Mã số: CG 047
           Cao: 24cm    Rộng: 13cm
            Giá: 350.000 VND
                   
size2:   Mã số: CG 048
            Cao:33cm   Rộng: 17cm
             Giá: 512.000 VND
                   

Mã số: CG 032

Cao: 28,5cm  Rộng: 13,5cm  Sâu: 16cm

Giá: 480,000 vnd
        

Mã số: CG 049

Cao: 35cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm

Giá: 590,000 vnd
        

Mã số: CG 039

Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 540,000 vnd
        

Mã số: CG 005

Cao: 40cm  Rộng: 19cm  Sâu: 9,5cm

Giá: 820,000 vnd
       

Mã số: DL 116
Cao: 25cm   Rộng: 28 cm
Giá: 632.000 VND
       
Mã số: DL 098
Cao: 20cm    Rộng:15cm
Giá: 402.000 VND
       

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd
       

Mã số: DL 110
Cao: 13cm  
Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
       
Mã số: NK021
Cao: 11.5cm    Rộng: 7.5cm  Sâu: 7cm
Giá: 96.000VND
       
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 232.000 VND
       

Size1: Mã số: KHI 014
           Cao: 21cm   Rộng: 29cm  Sâu 14cm
           Giá: 535.000 VND
                   

Size2: Mã số: KHI 013

           Cao:11cm  Rộng: 15.5cm

           Giá: 211.000 vnd
                  

Bức tượng ba chú khỉ (không nghe, không nhìn, không nói) đẹp và nhiều ý nghĩa, phù hợp để trang trí văn phòng, nhà cửa hoặc dùng làm quà tặng dịp Tết Bính Thân 2016.

Mã số: CV 061

Cao: 10cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 13cm

Giá: 314,000 vnd
       

Mã số: CV 034
Cao: 15cm    Rộng: 17cm  Sâu: 7cm
Giá: 395.000VND
        

Mã số: CG 076

Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm

Giá: 480,000 vnd
       

Mã số: CG 068

Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm

Giá: 570,000 vnd
       

Mã số: CG 021

Cao: 25,5cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm

Giá: 450.000 vnd

       

Mã số: HO 037

Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 560,000 vnd
       

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,530,000 vnd
       

Mã số: CG 031
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 338.000VND
        

Mã số: HO 020
Cao: 30cm  Rộng: 16.5cm  Sâu: 11.5cm
Giá: 470.000 vnd
       

  

Mã số: NGUA 024

Cao: 37cm
Rộng : 42cm

Giá: 1.530.000 vnd
       
 

Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 512.000VND
       

Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 350.000 VND
       
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.130.000 VND
       
    
Mã số: DL 112
Cao: 26cm   Rộng: 14cm
Giá: 475.000 VND
 Tượng Phật Di Lặc
 

Theo truyền thuyết, đức Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm hạnh phúc vô bờ. Phật Di Lặc là vị bồ tát thường hóa giải những buồn phiền, giận dữ hay nhứng áp lực căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Chính vì vậy mà tượng Phật Di Lặc được trưng bày và thờ cúng rất rộng rãi.

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   
Rộng: 14.5cm  
Sâu: 10.5cm
Giá: 178.000 VND
       

Tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd
                   

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd
        

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
        
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND
       

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd
       

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd
       

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd
       

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VND
                  Size2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vnd
                   Size3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vnd
                   Size4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
                   
 

Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND
        

Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND
       
              

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.280.000 vnd
        

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: QC 010
Cao: 60cm    Rộng: 30cm  Sâu 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       

Tượng Quan Công đẹp - Tượng Quan Vũ đẹp - Tượng Quan Vân Trường đẹp- Món quà tết đầy ý nghĩa

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND
       

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: NK 020
Cao: 37cm   Rộng: 21cm (chàng trai)
Giá: 1.420.000 vnd (cả đôi)
        
Mã số: CV081
Cao: 20cm    Rộng: 25.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 670.000 VND       
 

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 664.000VND
        

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 670.000 VND
       

 Mã số: CHUA 008
 Cao: 45cm   Rộng: 20.5cm   Sâu: 13cm
  Giá: 792.000 VND
         

Mã số: CV 038
Cao: 11cm    Rộng: 11cm
Giá: 172.000 VND
       
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 510.000 VND 
       

Mã số: CG 002
Cao: 10.5cm   Rộng: 41cm   Sâu: 25.5cm
Giá: 662.000 VND
       

Tượng cô gái nghệ thuật. Chiếc đĩa này mà bày bánh kẹo cho ngày tết thì cực kỳ độc đáo và đẹp mắt.

Mã số: DIEU 003
Rộng: 63cm  Sâu: 10cm
Giá: 1.140.000VND