Tượng nghệ thuật

Cao:29cm   Rộng: 13cm
Giá: 1.760.000 VND
        

Cao:30cm   Rộng: 22cm
Giá: 615.000 VND
       

Cao:26cm   Rộng: 22cm
Giá: 640.000 VND
        

Cao: 8cm  Rộng: 19cm  Sâu: 13cm
Giá: 292.000 vnd
       

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 665.000 VND
       

Cao:13cm   Rộng: 16cm
Giá: 297.000 VND

Size2: Mã số: KHI 014

           Cao:20cm  Rộng: 28cm

           Giá: .645.000 vnd

                   

Size2: Mã số: KHI 013

           Cao:11cm  Rộng: 16cm

           Giá: 227.000 vnd
                  

Bức tượng ba chú khỉ (không nghe, không nhìn, không nói) đẹp và nhiều ý nghĩa, phù hợp để trang trí văn phòng, nhà cửa hoặc dùng làm quà tặng dịp Tết Bính Thân 2016.

Cao:30cm   Rộng: 15cm
Giá: 1.130.000 VND

Cao:24cm   Rộng: 16cm
Giá: 680.000 VND

Cao: 24cm   Rộng: 15cm
Giá: 470.000 vnd
     
Size1: Mã số: BCG 011
            Cao: 18cm   Rộng: 6cm
            Giá: 573.000 VND
                   
Size2: Mã số: BCG 012
            Cao: 36cm   Rộng: 11cm
            Giá: 1.300.000 VND
Cao: 25cm   Rộng: 22cm
Giá: 780.000 VND
       
 
Cao: 21cm   Rộng: 24cm
Giá: 526.000 VND
      
Cao: 27cm   Rộng:21cm
Giá: 740.000 VND
       
Cao:16cm   Rộng: 36cm
Giá: 780.000 VND
     
      
Cao: 30cm     Rộng: 15cm
Giá: 1.760.000 VND
        
Cao: 41cm    Rộng: 27cm
Giá: 780.000 VND
      
Cao: 20cm    Rộng:17cm
Giá: 395.000 VND