Quà tặng thầy cô

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: CG 048

Cao:33cm   Rộng: 13cm

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

          Phật Di Lặc nằm

 

Ý nghĩa Phật Di Lặc

 

Ông Phật Di Lặc

 

 

Mã số: DL 077

Cao: 19cm   Rộng: 20cm

       

Mã số: DL 119

Cao:12cm   Rộng: 20cm