Quà tặng sếp

Cao: 48cm    Rộng: 41cm
Giá: 1.820.000 vnd   

 

Size1: Mã số: NGU 008 N
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 750.000 VND
                   
Size2: Mã số: CHUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.460.000 VND

Cao:66cm   Rộng: 39cm
Giá: 4.320.000 VND       

Cao: 30 cm  Rộng:26 cm
Giá: 1.560.000 VND
       
        
Size1: Mã số: DL 075            Cao: 17cm  Rộng: 17cm            Giá: 506.000 vnd                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 

Cao:42cm   Rộng: 36cm
Giá: 2.300.000 VND

 Cao: 34cm    Rộng: 26cm
Giá: 920.000 VND

 

Cao: 50cm   Rộng:22cm
Giá: 1.550.000 VND

 
Cao: 45cm    Rộng: 34cm
Giá: 2.290.000 vnd  
      
Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.

Cao:27cm   Rộng: 28cm
Giá: 750.000 VND
        

Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 640.000 vnd  
     
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:30cm  Rộng:28cm
            Giá: 815.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 50cm   Rộng: 45cm
            Giá: 2.780.000 VND
                   
Cao:28cm   Rộng: 39cm
Giá: 1.100.000 VND
       

Cao:41cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.130.000 VND