Bình bông

Cao: 41cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.980.000 vnd   
Cao: 41cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.980.000 vnd         
Cao: 29cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.786.000 vnd  
         Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.

Cao:70cm   Rộng: 43cm
Giá: 5.630.000 VND

Cao:33cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.665.000 VND
        

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 3.140.000 VND
        

Cao:55cm   Rộng: 27cm
Giá: 3.120.000 VND

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 1.282.000 VND

Cao:30cm   Rộng: 14cm
Giá: 1.420.000 VND

Cao:24cm   Rộng: 16cm
Giá: 815.000 VND

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm
Giá: 558.000VND
       

Size2: Mã số: LO 046

           Cao: 30 cm  Rộng 16 cm

           1.282.000 vnd  

               

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           2.380.000 vnd  
            

Cao:33cm   Rộng: 20cm
Giá: 1.665.000 VND

Cao:40cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.980.000 VND