Quà lưu niệm

 
Mã số: CG 020
Cao: 42cm - Rộng :25cm
Giá: 990.000 vnd
      

Mã số: CG 076

Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm

Giá: 560,000 vnd
       

Mã số: DL 112
Cao: 26cm   Rộng: 14cm
Giá: 530.000 VND
  Tượng Phật Di Lặc
 

Theo truyền thuyết, đức Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm hạnh phúc vô bờ. Phật Di Lặc là vị bồ tát thường hóa giải những buồn phiền, giận dữ hay nhứng áp lực căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Chính vì vậy mà tượng Phật Di Lặc được trưng bày và thờ cúng rất rộng rãi.

Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 2.130,000 vnd
       

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 25cm   Rộng: 15cm
           Giá: 470.000 VND
                   

Size2: Mã số: CV 101

           Cao: 14.5 cm  Rộng: 11.5cm

           Giá: 268.000 vnd
                 
Quà tặng tết Bính Thân khỉ như ý

Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 148.000 VND
       

 

Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 220.000 VND
       

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 135.000VND
       

Mã số: GT 005
Cao: 17.5cm  Rộng: 17.5cm  Sâu: 15cm
Giá: 390.000VND
        

Mã số: CV 038
Cao: 11cm    Rộng: 11cm
Giá: 180.000 VND
       
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: DL 068
Cao: 17cm   Rộng: 11cm
Giá: 264.000 VND
       
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 148.000 VND
       

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 880.000 vnd
        

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 268.000VND
        

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 990,000 vnd 

Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        
Mã số: GT 017
Cao: 7,5cm    Rộng: 12cm
Giá: 175.000 VND