Quà lưu niệm

Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 220.000 VND
       

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 148.000 VND
       

 

Mã số: CV 038
Cao: 11cm    Rộng: 11cm
Giá: 180.000 VND
       

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 268.000VND
        

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 990,000 vnd 

Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 148.000 VND
       
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        

Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 135.000VND
       

Mã số: GT 017
Cao: 7,5cm    Rộng: 12cm
Giá: 175.000 VND
        

Mã số: GT 005
Cao: 17.5cm  Rộng: 17.5cm  Sâu: 15cm
Giá: 390.000VND
        

Mã số: GT 031

Cao: 8,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu: 11cm

Giá: 380,000 vnd
       

Mã số: DE 012
Cao: 16cm    Rộng : 24cm
Giá: 605.000 VND
       

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 25cm   Rộng: 15cm
           Giá: 470.000 VND
                   

Size2: Mã số: CV 101

           Cao: 14.5 cm  Rộng: 11.5cm

           Giá: 268.000 vnd
                 
Quà tặng tết Bính Thân khỉ như ý

Mã số: CV 082
Cao: 10cm    Rộng: 11cm
Giá: 176.000 VND
        

Mã số: CV 006
Cao: 14.5cm    Rộng: 9.5cm  Sâu 7.5cm
Giá: 245.000 VND
       

Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 2.130,000 vnd
       

Mã số: CG 041
Cao: 33cm    Rộng: 25cm
Giá: 890.000 VND